TLS plugin for the TQt Cryptographic Architecture
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
62B

  1. #!/bin/sh
  2. cp ../../src/qca.h .
  3. cp ../../src/qcaprovider.h .