TLS plugin for the TQt Cryptographic Architecture
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

10 wiersze
149 B

  1. <qconf>
  2. <name>tqca-tls</name>
  3. <profile>qca-tls.pro</profile>
  4. <noprefix/>
  5. <dep type='openssl'>
  6. <required/>
  7. </dep>
  8. <moddir>.</moddir>
  9. </qconf>