TLS plugin for the TQt Cryptographic Architecture
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
119B

  1. #!/bin/sh
  2. cat >extra.pri <<EOT
  3. target.path=\$\$QT_PATH_PLUGINS/crypto
  4. INSTALLS += target
  5. INSTALL_ROOT = $PREFIX
  6. EOT