TLS plugin for the TQt Cryptographic Architecture
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
TDE Gitea 26c5f1a09c Reset submodule main/dependencies/tqca-tls/cmake to latest HEAD před 16 hodinami
cmake @ fb4f389731 Reset submodule main/dependencies/tqca-tls/cmake to latest HEAD před 16 hodinami
.gitmodules Add common cmake submodule. před 4 měsíci
CMakeLists.txt Move the OpenSSL 0.97 test inside the source code před 4 měsíci
COPYING Initial import před 8 roky
ConfigureChecks.cmake Allow openssl detection without pkg-config file. před 4 měsíci
README Initial import před 8 roky
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. před 8 měsíci
configure Replace Qt branding with TQt ones. před 1 rokem
openssl.qcm Initial import před 8 roky
prepare Initial import před 8 roky
qca-tls.pro Rename the tqca-tls files in the original QMake project před 4 měsíci
qca-tls.qc Fix visibility of createProvider před 7 roky
qca.h Fix visibility of createProvider před 7 roky
qcaprovider.h Conversion to the cmake building system. před 8 měsíci
qcextra Initial import před 8 roky
tqca-tls.cpp Move the OpenSSL 0.97 test inside the source code před 4 měsíci
tqca-tls.h Conversion to the cmake building system. před 8 měsíci

README

TQCA TLS Plugin v1.0
-------------------
Author: Justin Karneges <justin@affinix.com>
Date: September 15th, 2003

This is a plugin to provide SSL/TLS capability to programs that
utilize the TQt Cryptographic Architecture (TQCA).

Requirements:
OpenSSL Library (http://www.openssl.org/)

Installation procedure:
./configure
make
su -c "make install"