TLS plugin for the TQt Cryptographic Architecture
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Matías Fonzo 9cd1493c36
Added LibreSSL detection
1 miesiąc temu
COPYING Initial import 8 lat temu
README Initial import 8 lat temu
configure Replace Qt branding with TQt ones. 6 miesięcy temu
openssl.qcm Initial import 8 lat temu
prepare Initial import 8 lat temu
qca-tls.cpp Added LibreSSL detection 1 miesiąc temu
qca-tls.h Initial import 8 lat temu
qca-tls.pro Fix visibility of createProvider 6 lat temu
qca-tls.qc Fix visibility of createProvider 6 lat temu
qca.h Fix visibility of createProvider 6 lat temu
qcaprovider.h Initial import 8 lat temu
qcextra Initial import 8 lat temu

README

TQCA TLS Plugin v1.0
-------------------
Author: Justin Karneges <justin@affinix.com>
Date: September 15th, 2003

This is a plugin to provide SSL/TLS capability to programs that
utilize the TQt Cryptographic Architecture (TQCA).

Requirements:
OpenSSL Library (http://www.openssl.org/)

Installation procedure:
./configure
make
su -c "make install"