Crystal style for TWin
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
100B

  1. all:
  2. $(MAKE) -f admin/Makefile.common cvs
  3. dist:
  4. $(MAKE) -f admin/Makefile.common dist
  5. .SILENT: