Crystal style for TWin
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

8 satır
100B

  1. all:
  2. $(MAKE) -f admin/Makefile.common cvs
  3. dist:
  4. $(MAKE) -f admin/Makefile.common dist
  5. .SILENT: