7 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Slávek Banko 3b62b58ca4
Remove the original translation directory layout. před 2 týdny
  TDE Weblate 1e063e6966 Update translation files před 1 rokem
  Slávek Banko e9f792a05b Update translation template. před 1 rokem
  TDE Weblate 6645ff38d3 Update translation files před 1 rokem
  Slávek Banko 7d10299aba
Add CMakeL10n rules. před 1 rokem
  Timothy Pearson fbfc28021c Initial attempt at using the standard CMake system před 8 roky
  tpearson e0311ffdf8 Added KDE3 version of wlassistant před 10 roky