Wireless Assistant – user friendly frontend for wireless network connection
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Michele Calgaro afbb219075
Removed autotools files and admin module dependency.
před 3 měsíci
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/wlassistant/cmake to latest HEAD před 4 měsíci
doc Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
icons Fix invalid headers in PNG files and optimize for size před 3 roky
po Update translation files před 9 měsíci
src Add CMakeL10n rules. před 9 měsíci
.gitmodules Removed autotools files and admin module dependency. před 3 měsíci
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 9 měsíci
CMakeLists.txt Avoid overriding user linker flags (LDFLAGS) for modules and shared libs před 10 měsíci
ChangeLog Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. před 8 měsíci
VERSION Added KDE3 version of wlassistant před 9 roky
config.h.cmake Initial attempt at using the standard CMake system před 8 roky
description-pak Removed autotools files and admin module dependency. před 3 měsíci