Преглед на файлове

Remove QT_CLEAN_NAMESPACE/TQT_CLEAN_NAMESPACE unnecessary define.

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
pull/4/head
Michele Calgaro преди 2 години
родител
ревизия
7700b002fa
Подписан от: MicheleC GPG ключ ID: 2A75B7CA8ADED5CF
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      acinclude.m4

+ 1
- 1
acinclude.m4 Целия файл

@@ -1907,7 +1907,7 @@ else
all_includes="$KDE_INCLUDES $all_includes"
fi

KDE_DEFAULT_CXXFLAGS="-DQT_CLEAN_NAMESPACE -DQT_NO_ASCII_CAST -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPAT -DQT_NO_TRANSLATION"
KDE_DEFAULT_CXXFLAGS="-DQT_NO_ASCII_CAST -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPAT -DQT_NO_TRANSLATION"
KDE_LDFLAGS="-L$kde_libraries"
if test ! "$kde_libraries" = "$x_libraries" && test ! "$kde_libraries" = "$qt_libraries" ; then


Зареждане…
Отказ
Запис