Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/yakuake/cmake to latest HEAD

TDE Gitea преди 2 месеца
родител
ревизия
d036915bad
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
1
-Subproject commit f8254e1561c2a5a884a6f812ee5a0fdcf22c7884
1
+Subproject commit 0a407527790db5dbf573ffba5dbac45048489c0a

Loading…
Отказ
Запис