YaKuake – Quake-style terminal emulator
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

541 lines
13 KiB

 1. # translation of yakuake.po to
 2. #
 3. # Marek Laane <bald@starman.ee>, 2006-2007.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: yakuake\n"
 7. "POT-Creation-Date: 2018-12-13 03:40+0100\n"
 8. "PO-Revision-Date: 2007-11-12 20:24+0300\n"
 9. "Last-Translator: Marek Laane <bald@starman.ee>\n"
 10. "Language-Team: <kde-et@linux.ee>\n"
 11. "Language: \n"
 12. "MIME-Version: 1.0\n"
 13. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 14. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 15. "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
 16. #: _translatorinfo:1
 17. msgid ""
 18. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 19. "Your names"
 20. msgstr "Marek Laane"
 21. #: _translatorinfo:2
 22. msgid ""
 23. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 24. "Your emails"
 25. msgstr "bald@starman.ee"
 26. #: src/general_settings.cpp:35 src/main_window.cpp:825
 27. #, c-format
 28. msgid "Screen %1"
 29. msgstr "Ekraan %1"
 30. #: src/main.cpp:24
 31. #, fuzzy
 32. msgid "A Quake-style terminal emulator based on TDE Konsole technology. "
 33. msgstr ""
 34. "Quake stiilis terminaliemulaator, mis kasutab KDE Konsooli tehnoloogiat. "
 35. #: src/main.cpp:29
 36. msgid "Yakuake"
 37. msgstr "Yakuake"
 38. #: src/main.cpp:32
 39. msgid "Maintainer"
 40. msgstr "Hooldaja"
 41. #: src/main.cpp:33
 42. msgid "Project Founder (Inactive)"
 43. msgstr "Projekti rajaja (pole aktiivne)"
 44. #: src/main.cpp:41
 45. msgid "Plastik skin"
 46. msgstr "Plastiku nahk"
 47. #: src/main.cpp:42
 48. msgid "Auto-open on pointer touching screen edge"
 49. msgstr "Automaatne avamine kursori liikumisel ekraani serva"
 50. #: src/main_window.cpp:70
 51. msgid "Open/Retract Yakuake"
 52. msgstr "Ava/Peida Yakuake"
 53. #: src/main_window.cpp:71
 54. msgid "Slides the Yakuake window in and out"
 55. msgstr "Lülitab Yakuake akna sisse ja välja"
 56. #: src/main_window.cpp:84 src/tab_bar.cpp:157
 57. msgid "New Session"
 58. msgstr "Uus seanss"
 59. #: src/main_window.cpp:88
 60. msgid "Two Terminals, Horizontal"
 61. msgstr "Kaks terminali, rõhtsalt"
 62. #: src/main_window.cpp:92
 63. msgid "Two Terminals, Vertical"
 64. msgstr "Kaks terminali, püstiselt"
 65. #: src/main_window.cpp:96
 66. msgid "Four Terminals, Quad"
 67. msgstr "Neli terminali"
 68. #: src/main_window.cpp:100
 69. msgid "Go to Next Terminal"
 70. msgstr "Järgmisse terminali"
 71. #: src/main_window.cpp:104
 72. msgid "Go to Previous Terminal"
 73. msgstr "Eelmisse terminali"
 74. #: src/main_window.cpp:108
 75. msgid "Paste"
 76. msgstr ""
 77. #: src/main_window.cpp:112
 78. msgid "Paste Selection"
 79. msgstr "Aseta valik"
 80. #: src/main_window.cpp:116
 81. msgid "Rename Session..."
 82. msgstr "Nimeta seanss ümber..."
 83. #: src/main_window.cpp:120
 84. msgid "Increase Width"
 85. msgstr "Suurenda laiust"
 86. #: src/main_window.cpp:123
 87. msgid "Decrease Width"
 88. msgstr "Vähenda laiust"
 89. #: src/main_window.cpp:126
 90. msgid "Increase Height"
 91. msgstr "Suurenda kõrgust"
 92. #: src/main_window.cpp:129
 93. msgid "Decrease Height"
 94. msgstr "Vähenda kõrgust"
 95. #: src/main_window.cpp:133
 96. msgid "Configure Global Shortcuts..."
 97. msgstr "Globaalsete kiirklahvide seadistamine..."
 98. #: src/main_window.cpp:138 src/title_bar.cpp:106
 99. msgid "Quit"
 100. msgstr ""
 101. #: src/main_window.cpp:155
 102. msgid "Go to Next Session"
 103. msgstr "Järgmisele seansile"
 104. #: src/main_window.cpp:158
 105. msgid "Go to Previous Session"
 106. msgstr "Eelmisele seansile"
 107. #: src/main_window.cpp:162
 108. msgid "Move Session Left"
 109. msgstr "Liiguta seanss vasakule"
 110. #: src/main_window.cpp:166
 111. msgid "Move Session Right"
 112. msgstr "Liiguta seanss paremale"
 113. #: src/main_window.cpp:170 src/tab_bar.cpp:162
 114. msgid "Close Session"
 115. msgstr "Sulge seanss"
 116. #: src/main_window.cpp:175
 117. msgid "Split Terminal Horizontally"
 118. msgstr "Poolita terminal rõhtsuunas"
 119. #: src/main_window.cpp:180
 120. msgid "Split Terminal Vertically"
 121. msgstr "Poolita terminal püstsuunas"
 122. #: src/main_window.cpp:185
 123. msgid "Close Terminal"
 124. msgstr "Sulge terminal"
 125. #: src/main_window.cpp:195
 126. #, c-format
 127. msgid "Switch to Session %1"
 128. msgstr "Lülitu seansile %1"
 129. #: src/main_window.cpp:223
 130. msgid ""
 131. "Application successfully started!\n"
 132. "Press %1 to use it..."
 133. msgstr ""
 134. "Rakendus on edukalt käivitatud!\n"
 135. "Vajuta %1 selle kasutamiseks..."
 136. #: src/main_window.cpp:281
 137. msgid ""
 138. "You have multiple open sessions. These will be killed if you continue.\n"
 139. "\n"
 140. "Are you sure you want to quit?"
 141. msgstr ""
 142. "Sul on mitu avatud seanssi. Jätkamisel need tapetakse.\n"
 143. "\n"
 144. "Kas tõesti väljuda?"
 145. #: src/main_window.cpp:282
 146. msgid "Really Quit?"
 147. msgstr "Kas tõesti väljuda?"
 148. #: src/main_window.cpp:284
 149. msgid "C&lose Session"
 150. msgstr "Su&lge seanss"
 151. #: src/main_window.cpp:327
 152. msgid "Yakuake Notification"
 153. msgstr "Yakuake märguanne"
 154. #: src/main_window.cpp:770
 155. msgid "Help"
 156. msgstr ""
 157. #: src/main_window.cpp:776
 158. msgid "Quick Options"
 159. msgstr "Kiirvalikud"
 160. #: src/main_window.cpp:784
 161. msgid "Open on screen"
 162. msgstr "Avatakse ekraanil"
 163. #: src/main_window.cpp:789
 164. #, fuzzy
 165. msgid "Width"
 166. msgstr "Laius"
 167. #: src/main_window.cpp:793
 168. #, fuzzy
 169. msgid "Height"
 170. msgstr "Kõrgus:"
 171. #: src/main_window.cpp:796
 172. msgid "Keep open on focus change"
 173. msgstr "Fookuse muutmisel hoitakse avatuna"
 174. #: src/main_window.cpp:798
 175. msgid "Settings"
 176. msgstr "Seadistused"
 177. #: src/general_settings_ui.ui:451 src/main_window.cpp:822
 178. #, no-c-format
 179. msgid "At mouse location"
 180. msgstr "Hiire asukohas"
 181. #: src/main_window.cpp:1207
 182. msgid "General"
 183. msgstr "Üldine"
 184. #: src/main_window.cpp:1211
 185. msgid "Skins"
 186. msgstr "Nahad"
 187. #: src/main_window.cpp:1227
 188. msgid "First Run"
 189. msgstr "Esmakäivitus"
 190. #: src/skin_list_item.cpp:33
 191. #, c-format
 192. msgid "by %1"
 193. msgstr ", autor %1"
 194. #: src/skin_settings.cpp:124
 195. msgid "Unnamed"
 196. msgstr "Nimetu"
 197. #: src/skin_settings.cpp:125
 198. msgid "Unknown"
 199. msgstr "Tundmatu"
 200. #: src/skin_settings.cpp:176
 201. msgid "*.tar.gz *.tar.bz2 *.tar *.zip|Yakuake Skins"
 202. msgstr "*.tar.gz *.tar.bz2 *.tar *.zip|Yakuake nahad"
 203. #: src/skin_settings.cpp:177
 204. msgid "Select Skin Archive"
 205. msgstr "Naha arhiivifaili valimine"
 206. #: src/skin_settings.cpp:185
 207. msgid "Failed to Download Skin"
 208. msgstr "Naha allalaadimine nurjus"
 209. #: src/skin_settings.cpp:205
 210. msgid "The installer was given a directory, not a file."
 211. msgstr "Paigaldajale anti ette kataloog, mitte fail."
 212. #: src/skin_settings.cpp:238
 213. msgid ""
 214. "Unable to locate required files in the skin archive.\n"
 215. "\n"
 216. " The archive appears to be invalid."
 217. msgstr ""
 218. "Vajalike failide tuvastamine naha arhiivifailis nurjus.\n"
 219. "\n"
 220. " Arhiivifail tundub olevat vigane."
 221. #: src/skin_settings.cpp:241
 222. msgid "Unable to list the skin archive contents."
 223. msgstr "Naha arhiivifaili sisu tuvastamine nurjus."
 224. #: src/skin_settings.cpp:264
 225. msgid ""
 226. "This skin appears to be already installed and you lack the required "
 227. "permissions to overwrite it."
 228. msgstr ""
 229. "Paistab, et see nahk on juba paigadatud, ja sul pole õigust seda üle "
 230. "kirjutada."
 231. #: src/skin_settings.cpp:271
 232. msgid "This skin appears to be already installed. Do you want to overwrite it?"
 233. msgstr "Paistab, et see nahk on juba paigaldatud. Kas kirjutada see üle?"
 234. #: src/skin_settings.cpp:272
 235. msgid "Skin Already Exists"
 236. msgstr "Nahk on juba olemas"
 237. #: src/skin_settings.cpp:273
 238. msgid "Reinstall Skin"
 239. msgstr "Paigalda nahk uuesti"
 240. #: src/skin_settings.cpp:295
 241. msgid "Could Not Delete Skin"
 242. msgstr "Naha kustutamine nurjus"
 243. #: src/skin_settings.cpp:318
 244. msgid "The skin archive file could not be opened."
 245. msgstr "Naha arhiivifaili avamine nurjus."
 246. #: src/skin_settings.cpp:324
 247. msgid "Cannot Install Skin"
 248. msgstr "Naha paigaldamine nurjus"
 249. #: src/skin_settings.cpp:349
 250. msgid "Do you want to remove \"%1\" by %2?"
 251. msgstr "Kas eemaldada \"%1\", mille autor on %2?"
 252. #: src/skin_settings.cpp:350 src/skin_settings_ui.ui:35
 253. #, no-c-format
 254. msgid "Remove Skin"
 255. msgstr "Eemalda nahk"
 256. #: src/tab_bar.cpp:152
 257. msgid "The tab bar allows you to switch between sessions."
 258. msgstr "Kaardiriba võimaldab lülituda seansside vahel."
 259. #: src/tab_bar.cpp:158
 260. msgid "Adds a new session. Press and hold to select session type from menu."
 261. msgstr "Lisab uue seansi. Hoia all menüüst seansitüübi valimiseks."
 262. #: src/tab_bar.cpp:163
 263. msgid "Closes the active session."
 264. msgstr "Sulgeb aktiivse seansi."
 265. #: src/tabbed_widget.cpp:106
 266. #, c-format
 267. msgid ""
 268. "_n: Shell\n"
 269. "Shell No. %n"
 270. msgstr ""
 271. "Shell\n"
 272. "Shell nr. %n"
 273. #: src/title_bar.cpp:25
 274. msgid "The title bar displays the session title if available."
 275. msgstr "Tiitliriba näitab võimaluse korral seansi nime."
 276. #: src/title_bar.cpp:100
 277. msgid "Keep open when focus is lost"
 278. msgstr "Hoitakse avatuna fookuse kaotamisel"
 279. #: src/title_bar.cpp:103
 280. msgid "Open Menu"
 281. msgstr "Ava menüü"
 282. #: src/first_run_dialog_ui.ui:43
 283. #, no-c-format
 284. msgid "<b>Welcome to Yakuake</b>"
 285. msgstr "<b>Tere tulemast kasutama Yakuaket</b>"
 286. #: src/first_run_dialog_ui.ui:65
 287. #, no-c-format
 288. msgid "You can change the shortcut later at any time via the menu."
 289. msgstr "Kiirklahvi saab muuta ka hiljem menüü abil."
 290. #: src/first_run_dialog_ui.ui:93
 291. #, no-c-format
 292. msgid "None"
 293. msgstr "Puudub"
 294. #: src/first_run_dialog_ui.ui:118
 295. #, no-c-format
 296. msgid ""
 297. "Before using the application, you might want to change the keyboard shortcut "
 298. "used to open and close the Yakuake window:"
 299. msgstr ""
 300. "Enne rakenduse käivitamist võib olla mõttekas muuta kiirklahvi, millega "
 301. "avatakse ja suletakse Yakuake aken:"
 302. #: src/general_settings_ui.ui:35
 303. #, fuzzy, no-c-format
 304. msgid "Options"
 305. msgstr "Kiirvalikud"
 306. #: src/general_settings_ui.ui:46
 307. #, no-c-format
 308. msgid "Show notification popup at application startup"
 309. msgstr "Märguande näitamine rakenduse käivitamisel"
 310. #: src/general_settings_ui.ui:54
 311. #, no-c-format
 312. msgid "Confirm quit when closing more than one session"
 313. msgstr "Kinnituse küsimine mitme seansi sulgemisel"
 314. #: src/general_settings_ui.ui:62
 315. #, no-c-format
 316. msgid "Show the tab bar"
 317. msgstr "Kaardiriba näitamine"
 318. #: src/general_settings_ui.ui:107
 319. #, no-c-format
 320. msgid "Keep window above other windows"
 321. msgstr "Aken hoitakse teiste akende kohal"
 322. #: src/general_settings_ui.ui:110
 323. #, no-c-format
 324. msgid ""
 325. "Enable this option if you want the Yakuake window to keep on top of other "
 326. "windows even when it loses focus."
 327. msgstr ""
 328. "Sisselülitamisel jääb Yakuake aken teiste akende kohale ka siis, kui see ei "
 329. "asu enam fooksuses."
 330. #: src/general_settings_ui.ui:118
 331. #, no-c-format
 332. msgid "Keep window open on focus change"
 333. msgstr "Fookuse muutumisel hoitakse aken avatuna"
 334. #: src/general_settings_ui.ui:124
 335. #, no-c-format
 336. msgid ""
 337. "Enable this option if you want the Yakuake window to stay open when it loses "
 338. "focus."
 339. msgstr ""
 340. "Sisselülitamisel jääb Yakuake aken avatuks ka siis, kui see ei asu enam "
 341. "fooksuses."
 342. #: src/general_settings_ui.ui:135
 343. #, no-c-format
 344. msgid "Use Open/Retract action to focus window"
 345. msgstr "Avamis/peitmistoimingu kasutamine akna fokuseerimiseks"
 346. #: src/general_settings_ui.ui:138
 347. #, no-c-format
 348. msgid ""
 349. "Enable this option if you want the Open/Retract shortcut to focus the "
 350. "Yakuake window when it is already open but lacks focus. Disable this option "
 351. "to have the Open/Retract shortcut retract the Yakuake window regardless of "
 352. "whether or not it has focus."
 353. msgstr ""
 354. "Sisselülitamisel saab avamis/peitmistoimingu kiirklahviga anda Yakuake "
 355. "aknale fookuse, kui see on juba avatud, aga pole fookuses. Kui see pole "
 356. "sisse lülitatud, peidab avamis/peitmiskäsk Yakuake sellest hoolimata, kas "
 357. "see on fookuses või mitte."
 358. #: src/general_settings_ui.ui:149
 359. #, no-c-format
 360. msgid "Automatically open when pointer touches screen edge"
 361. msgstr "Automaatne avamine kursori liikumisel ekraani serva"
 362. #: src/general_settings_ui.ui:152
 363. #, no-c-format
 364. msgid ""
 365. "Enable this option if you want the Yakuake window to open when the mouse "
 366. "pointer touches the top edge of the screen."
 367. msgstr ""
 368. "Sisselülitamisel jääb Yakuake aken avatuks ka siis, kui hiirekursor puudutab "
 369. "ekraani ülemist serva."
 370. #: src/general_settings_ui.ui:162
 371. #, no-c-format
 372. msgid "Size and Animation"
 373. msgstr "Suurus ja animatsioon"
 374. #: src/general_settings_ui.ui:173
 375. #, no-c-format
 376. msgid "Width:"
 377. msgstr "Laius"
 378. #: src/general_settings_ui.ui:181
 379. #, no-c-format
 380. msgid "Height:"
 381. msgstr "Kõrgus:"
 382. #: src/general_settings_ui.ui:189
 383. #, no-c-format
 384. msgid "Speed:"
 385. msgstr "Kiirus:"
 386. #: src/general_settings_ui.ui:276
 387. #, no-c-format
 388. msgid ""
 389. "This setting controls the approximate duration of the sliding animation when "
 390. "the Yakuake window is opening or retracting."
 391. msgstr ""
 392. "Siin saab määrata animatsiooni kiiruse Yakuake akna avamisel või peitmisel."
 393. #: src/general_settings_ui.ui:361
 394. #, no-c-format
 395. msgid "Position"
 396. msgstr "Asend"
 397. #: src/general_settings_ui.ui:388
 398. #, no-c-format
 399. msgid "Left"
 400. msgstr ""
 401. #: src/general_settings_ui.ui:424
 402. #, fuzzy, no-c-format
 403. msgid "Right"
 404. msgstr "Kõrgus:"
 405. #: src/general_settings_ui.ui:445
 406. #, no-c-format
 407. msgid "Open on screen:"
 408. msgstr "Avatakse ekraanil:"
 409. #: src/general_settings_ui.ui:456
 410. #, no-c-format
 411. msgid "Screen 1"
 412. msgstr "Ekraan 1"
 413. #: src/skin_settings_ui.ui:43
 414. #, no-c-format
 415. msgid "Install Skin..."
 416. msgstr "Paigalda nahk..."
 417. #: src/skin_settings_ui.ui:62
 418. #, no-c-format
 419. msgid "Skin background color:"
 420. msgstr "Naha taustavärv:"
 421. #: src/skin_settings_ui.ui:76
 422. #, fuzzy, no-c-format
 423. msgid ""
 424. "This controls the color of the surface that translucent skin elements are "
 425. "composited upon. This setting is only available if Yakuake is run outside of "
 426. "TDE and translucency is unavailable."
 427. msgstr ""
 428. "See määrab esiplaani värvi, millest koosnevad läbipaistvad naha elemendid. "
 429. "Seda saab kasutada ainult siis, kui Yakuaket pruugitakse väljaspool KDE-d "
 430. "ning läbipaistvus ei ole kasutatav."
 431. #: src/skin_settings_ui.ui:101
 432. #, no-c-format
 433. msgid "Skin"
 434. msgstr "Nahk"