YaKuake – Quake-style terminal emulator
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

2 regels
52 B

Eike Hein <hein@kde.org>
Francois Chazal (Inactive)