YaKuake – Quake-style terminal emulator
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

2 wiersze
52 B

Eike Hein <hein@kde.org>
Francois Chazal (Inactive)