None

Resource update

applications / krenameDutch

Resource update a month ago
None

Resource update

applications / krenameDutch

Resource update a month ago
None

Resource update

applications / krenameDutch

Resource update 2 months ago
None

Committed changes

applications / krenameDutch

Committed changes 9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Add subdirectories &recursively
SubOnderliggende mappen &recursief toevoegen
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Can't change date of file %1.
Kan datum van het bestand '%1' niet wijzigaanpassen.
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

&Get Current Date && Time
Huidige datum &en tijd &ophalen
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Change &access date && time
&Toegangsdatum en -tijd wijzigaanpassen
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Change &modification date && time
Wijzigingsdatu&m &&en -tijd aanpassen
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Change &access date && time
&tToegangsdatum &&en -tijd wijzigen
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Date && &Time
Datum &&en &tijd
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Date & Time
Datum &en tijd
9 months ago
Vistaus

New translation

applications / krenameDutch

Owning group of the file
Groepseigenaar
9 months ago
Vistaus

New translation

applications / krenameDutch

Owner of the file
&Aantal sjabloonitems in geschiedenis:Bestandseigenaar
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Insert the current hour as number
Huidige uur in cijfers invoegen
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Insert the current year
Huidige jaar invoegen
9 months ago
Vistaus

New translation

applications / krenameDutch

Insert the current date using the formatting string yyyy-MM-dd
Huidige datum invoegen met de opmaak tekenreeks jjjj-MM-dd invoegen
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Please select the text you want to insert:
Selecteer de tekst die u wilt invoegenin te voegen tekst:
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

Disabling this option decreases KRename's startup time, because no KFilePlugins are loaded.
Het uitschakelen vanSchakel deze optie zaluit om de opstarttijd van KrRename doen afnemen omdat er geen KFilePlugins geladen worte verlagen; KFilePlugins worden dan niet geladen.
9 months ago
Vistaus

Translation changed

applications / krenameDutch

&Thumbnail size:
Groo&tte van miniaturenMinia&tuurgrootte:
9 months ago

Search