Language Status Translation Edit
English
<qt><p>These files will be analyzed to display <b>ACPId log</b>. This list also determines the order in which the files are read.</p></qt>
Edit
Breton
Edit
Danish
Edit
German
<qt><p>Diese Dateien werden analysiert um <b>Samba Log-Dateien</b> anzuzeigen. Zudem legt diese Liste fest, in welcher Reihenfolge die Dateien ausgelesen werden.</p></qt>
Edit
Greek
Edit
English (United Kingdom)
<qt><p>These files will be analysed to display <b>ACPId log</b>. This list also determines the order in which the files are read.</p></qt>
Edit
Estonian
<qt><p>Nende failide analüüsimise järel näidatakse <b>ACPId logi</b>. Nimekiri määrab ka järjekorra, milles faile loetakse.</p></qt>
Edit
French
<qt><p>Ces fichiers seront analysés afin d'afficher le <b>journal de X.org</b>. Cette liste détermine également l'ordre dans lequel les fichiers seront lus.</p></qt>
Edit
Irish
Edit
Italian
Edit
Polish
<qt><p>Te pliki zostaną zanalizowane by wyświetlić <b>dziennik ACPId</b>. Ta lista określa również kolejność wczytywania plików.</p></qt>
Edit
Kinyarwanda
<qt> <p> Idosiye Kuri Kugaragaza: <b> LOG </b> . Urutonde i Itondekanya in i Idosiye Soma
Edit
Swedish
<qt><p>Dessa filer analyseras för att visa <b>ACPId-loggar</b>. Listan avgör också ordningen som filerna läses.</p></qt>
Edit
Turkish
<qt><p>Bu dosyalar <b>ACPId log</b>'u görüntülemek için çözümlenecek. Bu liste; ayrıca, hangi dosyaların okunacağının sırasını belirler.</p></qt>
Edit