Please log in to see the alerts.
Project website https://www.trinitydesktop.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea/TDE/kdiff3
Repository branch master
Last remote commit Removed explicit usage of the 'register' keyword. 0d58491
MicheleC authored 4 weeks ago
Filemaskkdiff3plugin/po/*.po
Number of strings 224
Number of words 2,000
Number of characters 11,856
Number of languages 16
Number of source strings 14
Number of source words 125
Number of source characters 741
None

Committed changes

applications / kdiff3 - pluginPortuguese

Committed changes a month ago
Limpar lista
a month ago
hugokarvalho@hotmail.com
a month ago
Hugo Carvalho
a month ago
New contributor a month ago
None

Resource update

applications / kdiff3 - pluginSlovak

Resource update 2 months ago
None

Committed changes

applications / kdiff3 - pluginSlovak

Committed changes 2 months ago
marek.inq.mlynar@gmail.com
2 months ago
Používanie rozšírenia kontextového menu:
Pre jednoduché porovnanie 2 súborov vyberte "Porovnaj".
Ak sa nachádza ďalší súbor niekde inde, vyberte "Uložiť" prvý súbor na neskôr. potom sa objaví v submenu "Porovnaj s...". potom použite "Porovnaj s..." na druhý súbor.
Pre 3-cestné zlúčenie najskôr použite "Uložiť" na prvý súbor, tiež na druhý súbor a nakoniec zvoľte "3-cestné zlúčenie so základom" na tretí ktorý poslúži ako cieľový.
2 months ago
KDiff3 Menu Plugin: Copyright (C) 2006 Joachim Eibl
KDiff3 domáca stránka: http://kdiff3.sourceforge.net

2 months ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year