Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Afrikaans This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 59% 27 190 22 Translate
Arabic This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 44% 37 399 21 Translate
Azerbaijani This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 38% 41 414 17 Translate
Basque This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 61% 26 185 13 Translate
Belarusian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 61% 26 185 18 Translate
Bengali This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 41% 39 405 21 Translate
Bosnian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 59% 27 190 19 Translate
Breton This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 31% 46 476 6 Translate
Bulgarian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 18 Translate
Catalan This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 16 Translate
Central Khmer This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 12 Translate
Chinese (Simplified) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 10 Translate
Chinese (Traditional) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 24 Translate
Croatian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 38% 41 414 20 Translate
Czech This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 11 Translate
Danish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 9 Translate
Dutch This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 15 Translate
English This translation is used for source strings. This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 38 Translate
English (United Kingdom) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 61% 26 185 5 Translate
Esperanto This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 17 Translate
Estonian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 9 Translate
Finnish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 14 Translate
French This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 80% 13 93 15 Translate
Frisian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 11 Translate
Galician This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 62% 25 183 15 Translate
German This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 4 Translate
German (Low) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 13 Translate
Greek This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 15 Translate
Hebrew This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 58% 28 281 18 Translate
Hindi This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 46% 36 338 19 Translate
Hungarian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 22 Translate
Icelandic This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 13 Translate
Irish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 47% 35 443 8 Translate
Italian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 16 Translate
Japanese This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 11 Translate
Kashubian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 19 Translate
Kazakh This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 61% 26 185 20 Translate
Kinyarwanda This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 59% 27 190 22 Translate
Korean This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 19 Translate
Latvian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 26% 49 432 19 Translate
Lithuanian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 61% 26 185 12 Translate
Macedonian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 62% 25 183 15 Translate
Malay This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 46% 36 403 16 Translate
Mongolian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 38% 41 414 17 Translate
Northern Sami This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 40% 40 409 17 Translate
Norwegian Bokmål This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 12 Translate
Norwegian Nynorsk This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 14 Translate
Persian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 59% 27 190 15 Translate
Polish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 17 Translate
Portuguese This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 10 Translate
Portuguese (Brazil) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 16 Translate
Punjabi This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 49% 34 440 16 Translate
Romanian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 50% 33 198 18 Translate
Russian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 14 Translate
Serbian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 9 Translate
Serbian (sr@latn) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 9 Translate
Slovak This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 1 4 15 Translate
Slovenian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 9 Translate
Spanish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 16 Translate
Swati This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 8% 61 511 11 Translate
Swedish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 10 Translate
Tajik This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 41% 39 408 19 Translate
Tamil This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 52% 32 196 18 Translate
Thai This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 21 Translate
Turkish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 64% 24 289 15 Translate
Ukrainian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 14 Translate
Uzbek This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 62% 25 183 8 Translate
Uzbek (uz@cyrillic) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 62% 25 183 8 Translate
Vietnamese This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 61% 26 185 8 Translate
Walloon This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 21 170 8 Translate
Welsh This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 41% 39 412 10 Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://www.trinitydesktop.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea/TDE/tde-i18n
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 526bc60c91
TDE Weblate authored 5 days ago
Filemasktde-i18n-*/messages/tdebase/kcmtaskbar.po
Number of strings 4,757
Number of words 37,204
Number of characters 239,270
Number of languages 71
Number of source strings 67
Number of source words 524
Number of source characters 3,370
None

Committed changes

tdebase / kcmtaskbarSlovak

Committed changes 2 months ago
Ľ&avé t&lačidlo:
2 months ago
Farba textu &neaktí&vnej úlohy:
2 months ago
Farba textu &xtu aktívnej úlohy:
2 months ago
Zobraziť zoznam úloh a ich úlohy so &stavom:
2 months ago
Zobraziť zoznam úloh a ich stav
2 months ago
Panel úloh môže zobrazovať a/alebo skrývať úlohy na základe aktuálneho stavu ich procesu. Ak chcete zobraziť všetky úlohy bez ohľadu na aktuálny stav, vyberte možnosť <em>Hocijaký</em>.
2 months ago
Zlučoskupovať podo&bné úlohy:
2 months ago
Panel úloh môže zoskupiť podobné okná pod jedno tlačidlo. Po kliknutí na jedno takéto tlačidlo sa objaví menu zobrazujúce okná v tejto skupine. Môže to byť užitočné v kombinácii s možnosťou <em>Zobraziť všetky okná</em>.

Panel úloh môžete nastaviť tak, aby <strong>nNikdy</strong> nezoskupoval okná, alebo aby <strong>Vždy</strong> zoskupoval okná alebo aby zoskupoval okná len <strong>Ak je panel úloh plný</strong>.

Štandardne panel úloh zoskupuje okná len ak je plný.
2 months ago
Panel úloh môže zoskupiť podobné okná pod jedno tlačidlo. Po kliknutí na jedno takéto tlačidlo sa objaví sa menu zobrazujúce okná v tejto skupine. Toto mMôže to byť užitočné v kombinácii s možnostiťou <em>Zobraziť všetky okná</em>.

Môžte pPanel úloh môžete nastaviť tak, aby <strong>Nnikdy</strong> nezoskupoval okná, alebo aby <strong>Vždy</strong> zoskupoval okná alebo aby zoskupoval okná len <strong>Ak je panel úloh plný</strong>.

Štandardne panel úloh zoskupuje okná len ak je plný.
2 months ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year