Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Afrikaans This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 97% 3 18 10 Translate
Arabic This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 87% 13 76 23 Translate
Azerbaijani This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 75% 25 277 12 Translate
Basque This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 97% 3 18 11 Translate
Belarusian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 97% 3 18 9 Translate
Bengali This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 88% 12 160 7 Translate
Bosnian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 93% 7 31 14 Translate
Breton This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 77% 23 296 4 Translate
Bulgarian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 20 Translate
Catalan This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 9 Translate
Central Khmer This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 6 Translate
Chinese (Simplified) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 9 Translate
Chinese (Traditional) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 17 Translate
Croatian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 74% 26 284 16 Translate
Czech This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 11 Translate
Danish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 6 Translate
Dutch This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 9 Translate
English This translation is used for source strings. This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 60 Translate
English (United Kingdom) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 97% 3 18 3 Translate
Esperanto This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 93% 7 148 11 Translate
Estonian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 8 Translate
Finnish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 8 Translate
French This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 11 Translate
Frisian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 9 Translate
Galician This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 6 Translate
German This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 3 Translate
German (Low) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 7 Translate
Greek This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 9 Translate
Hebrew This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 82% 18 141 11 Translate
Hindi This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 86% 14 224 22 Translate
Hungarian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 11 Translate
Icelandic This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 10 Translate
Irish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 80% 20 279 6 Translate
Italian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 10 Translate
Japanese This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 12 Translate
Kashubian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 16 Translate
Kazakh This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 14 Translate
Kinyarwanda This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 92% 8 57 14 Translate
Korean This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 97% 3 18 8 Translate
Latvian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 42% 58 396 7 Translate
Lithuanian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 97% 3 18 9 Translate
Macedonian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 12 Translate
Malay This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 9 Translate
Mongolian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 67% 33 284 12 Translate
Northern Sami This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 92% 8 37 13 Translate
Norwegian Bokmål This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 6 Translate
Norwegian Nynorsk This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 6 Translate
Persian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 96% 4 19 15 Translate
Polish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 17 Translate
Portuguese This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 5 Translate
Portuguese (Brazil) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 6 Translate
Punjabi This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 90% 10 237 7 Translate
Romanian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 91% 9 58 5 Translate
Russian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 13 Translate
Serbian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 10 Translate
Serbian (sr@latn) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 10 Translate
Slovak This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 99% 1 5 6 Translate
Slovenian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 11 Translate
Spanish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 99% 1 12 10 Translate
Swati This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 67% 33 284 13 Translate
Swedish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 6 Translate
Tajik This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 79% 21 173 13 Translate
Tamil This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 93% 7 31 70 Translate
Thai This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 13 Translate
Turkish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 86% 14 196 13 Translate
Ukrainian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 12 Translate
Uzbek This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 83% 17 270 10 Translate
Uzbek (uz@cyrillic) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 83% 17 270 10 Translate
Vietnamese This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 98% 2 17 10 Translate
Walloon This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 69% 31 308 11 Translate
Welsh This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 83% 17 168 5 Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://www.trinitydesktop.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea/TDE/tde-i18n
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 526bc60c91
TDE Weblate authored 5 days ago
Filemasktde-i18n-*/messages/tdebase/kfindpart.po
Number of strings 7,171
Number of words 33,370
Number of characters 225,780
Number of languages 71
Number of source strings 101
Number of source words 470
Number of source characters 3,180
None

Committed changes

tdebase / kfindpartSlovak

Committed changes a month ago
Chyba pri použití locatenástroja "locate"
a month ago
Prístupové právOprávnenia
a month ago
ModifikovaZmene
a month ago
MenoNázov
a month ago
Nie je možné hľadať v období, ktoráé netrvá ani jednu minútu.
a month ago
<qt>Hľadanie v súboroch pre špecifické komentáre/metainfo<br>Príklady:<br><ul><li><b>Audio súbory (mp3...)</b> Hľadá titulnázov a album v id3 tagoch</li><li><b>Obrázky (png...)</b> Hľadá obrázky so špecifickým rozlíšením, komentárom...</li></ul></qt>
a month ago
<qt>Ak je špecifikované, hľadať len v týchto položkách<br><ul><li><b>Audio súbory (mp3...)</b>To môžeMôže to byť Názov, Album...</li><li><b>Obrázky (png...)</b>Hľadať len v rozlíšení, bitovej hĺbke...</li></ul></qt>
a month ago
<qt>Hľadanie v súboroch pre špecifické komentáre/metainfo<br>Nejaké pPríklady:<br><ul><li><b>Audio súbory (mp3...)</b> Hľadá v id3 tagoch na titul, a album v id3 tagoch</li><li><b>Obrázky (png...)</b> Hľadá obrázky so špecifickým rozlíšením, komentárom...</li></ul></qt>
a month ago
MenoNázov/&Umiestnenie
a month ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year