Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Afrikaans This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 41 212 48 Translate
Arabic This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 58% 78 490 137 Translate
Azerbaijani This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 52% 89 532 129 Translate
Basque This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 62 Translate
Belarusian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 59 457 28 Translate
Bengali This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 68% 59 325 12 Translate
Bosnian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 69% 57 253 77 Translate
Breton This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 61% 72 510 14 Translate
Bulgarian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 40 Translate
Catalan This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 26 Translate
Central Khmer This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 27 Translate
Chinese (Simplified) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 18 Translate
Chinese (Traditional) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 106 Translate
Croatian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 56% 82 530 137 Translate
Czech This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 8 Translate
Danish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 6 Translate
Dutch This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 23 Translate
English This translation is used for source strings. This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 162 Translate
English (United Kingdom) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 3 Translate
Esperanto This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 50 Translate
Estonian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 24 Translate
Finnish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 79 Translate
French This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 33 Translate
Frisian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 36 Translate
Galician This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 110 Translate
German This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 Translate
German (Low) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 26 Translate
Greek This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 53 Translate
Hebrew This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 74% 48 242 51 Translate
Hindi This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 64% 67 349 30 Translate
Hungarian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 65 Translate
Icelandic This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 28 Translate
Irish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 70% 55 415 8 Translate
Italian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 32 Translate
Japanese This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 7 Translate
Kashubian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 20 Translate
Kazakh This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 29 Translate
Kinyarwanda This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 48 Translate
Korean This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 124 Translate
Latvian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 70% 56 326 72 Translate
Lithuanian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 88 Translate
Macedonian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 39 Translate
Malay This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 45 Translate
Mongolian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 52% 89 532 132 Translate
Northern Sami This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 62% 70 408 69 Translate
Norwegian Bokmål This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 73 Translate
Norwegian Nynorsk This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 40 Translate
Persian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 37 Translate
Polish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 97% 4 18 60 Translate
Portuguese This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 3 Translate
Portuguese (Brazil) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 76 Translate
Punjabi This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 104 Translate
Romanian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 69% 57 253 44 Translate
Russian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 90% 17 102 69 Translate
Serbian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 27 Translate
Serbian (sr@latn) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 27 Translate
Slovak This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 20 Translate
Slovenian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 47 Translate
Spanish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 79% 39 205 31 Translate
Swati This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 35% 121 653 131 Translate
Swedish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 11 Translate
Tajik This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 51% 92 542 133 Translate
Tamil This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 75% 46 225 126 Translate
Telugu This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 65% 64 469 22 Translate
Thai This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 127 Translate
Turkish This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 128 Translate
Ukrainian This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 90% 17 102 56 Translate
Uzbek This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 73% 50 252 23 Translate
Uzbek (uz@cyrillic) This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 73% 50 252 23 Translate
Vietnamese This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 78% 40 210 137 Translate
Walloon This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 67% 61 461 17 Translate
Welsh This component is linked to the TDE/tde-i18n repository. GPL-2.0 57% 79 516 44 Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://www.trinitydesktop.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea/TDE/tde-i18n
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 526bc60c91
TDE Weblate authored 5 days ago
Filemasktde-i18n-*/messages/tdebase/twin.po
Number of strings 13,536
Number of words 63,288
Number of characters 396,000
Number of languages 72
Number of source strings 188
Number of source words 879
Number of source characters 5,500
None

Committed changes

tdebase / twinSlovak

Committed changes 2 weeks ago
marek.inq.mlynar@gmail.com

Translation changed

tdebase / twinSlovak

<qt><b>Správca okien TDEKompozitor nevie nájsť rozšírenie Xrender</b><br>Používate buď zastaranú alebo poškodenú verziu XOrg.<br>Získajte XOrg &ge; 6.8 z www.freedesktop.org.<br></qt>
2 weeks ago
marek.inq.mlynar@gmail.com

Translation changed

tdebase / twinSlovak

<qt><b>Správca okienKompozitor TDE zlyhal pri otváraní zobrazenia</b><br>Pravdepodobne máte neplatnú položku displeja v konfiguračnom súbore ~/.compton-tde.conf.</qt>
2 weeks ago
marek.inq.mlynar@gmail.com

Translation changed

tdebase / twinSlovak

Správca okienKompozitor zlyhal
2 weeks ago
marek.inq.mlynar@gmail.com

Translation changed

tdebase / twinSlovak

Správca okienKompozitor havaroval dvakrát v priebehu jednej minúty a preto bude v tomto sedení zakázaný.
2 weeks ago
marek.inq.mlynar@gmail.com

Translation changed

tdebase / twinSlovak

Nespúšťať správcu okienkompozitora
2 weeks ago
marek.inq.mlynar@gmail.com

Translation changed

tdebase / twinSlovak

<qt><b>Rozšírenie XFixes nebolo nájdenésa nenašlo</b><br><i>Musíte</i> použiť XOrg &ge; 6.8 aby priesvitnosť a tieňovanie fungovalo.</qt>
2 weeks ago
marek.inq.mlynar@gmail.com

Translation changed

tdebase / twinSlovak

<qt><b>Rozšírenie kompozitora nebolo nájdenésa nenašlo</b><br><i>Musíte</i> použiť XOrg &ge; 6.8 aby priesvitnosť a tieňovanie fungovalo.<br>Ďalej potrebujete pridať oddiel do konfiguračného súboru X:<br><i>Oddiel "Extensions"<br>Voľba "Composite" "Enable"<br>Koniec oddielu</i></qt>
2 weeks ago
marek.inq.mlynar@gmail.com

Translation changed

tdebase / twinSlovak

<qt><b>Kompozitné rozšírenieRozšírenie kompozitora nebolo nájdené</b><br><i>Musíte</i> použiť XOrg &ge; 6.8 aby priesvitnosť a tieňovanie fungovalo.<br>Ďalej potrebujete pridať oddiel do konfiguračného súboru X:<br><i>Oddiel "Extensions"<br>Voľba "Composite" "Enable"<br>Koniec oddielu</i></qt>
2 weeks ago
marek.inq.mlynar@gmail.com

Translation changed

tdebase / twinSlovak

<qt><b>Kompozitné rozšírenie nebolo nájdené</b><br><i>Musíte</i> použiť XOrg &ge; 6.8 aby priesvitnosť a tieňovanie fungovalo.<br>Ďalej potrebujete pridať sekciuoddiel do konfiguračného súboru X:<br><i>SectionOddiel "Extensions"<br>OptionVoľba "Composite" "Enable"<br>EndSectionKoniec oddielu</i></qt>
2 weeks ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year