Translate

%1: digiKam version; %2: help:// URL; %3: homepage URL; %4: prior digiKam version; %5: prior KDE version; %6: generated list of new features; %7: First-time user text (only shown on first start); %8: generated list of important changes; --- end of comment ---
<h2 style='margin-top: 0px;'>Welcome to digiKam</h2><p>digiKam is a photo management program for the Trinity Desktop Environment. It is designed to import, organize, and export your digital photographs on your computer.</p><p>You are currently in the Album view mode of digiKam. The Albums are the real containers where your files are stored, they are identical with the folders on disk.</p>
digiKam has many powerful features
%8
<p>Some of the features of digiKam include</p>
<ul>
%5</ul>
%6
<p>We hope you will enjoy digiKam.</p>
<p>Thank you,</p>
<p style='margin-bottom: 0px'>&nbsp; &nbsp; The digiKam Team</p>
822/6140
SourceTranslationState
451
<p>If you press this button, current dates selection from time-line will be clear.
<p>Om du klickar på knappen, rensas alla tidslinjens markerade datum.
452
<p>Enter the name of the current dates search to save in the "My Date Searches" view
<p>Skriv in den nuvarande datumsökningens namn att spara i vyn "Mina datumsökningar"
453
Save current selection to a new virtual Album
Spara nuvarande markering i ett nytt virtuellt album
454
<p>If you press this button, current dates selection from time-line will be saved to a new search virtual Album using name set on the left side.
<p>Om du klickar på knappen, sparas tidslinjens markerade datum i ett nytt virtuellt sökalbum med namnet inställt till vänster.
455
Week #%1 - %2 %3
Vecka %1 - %2 %3
456
<h2 style='margin-top: 0px;'>Welcome to digiKam</h2><p>digiKam is a photo management program for the Trinity Desktop Environment. It is designed to import, organize, and export your digital photographs on your computer.</p><p>You are currently in the Album view mode of digiKam. The Albums are the real containers where your files are stored, they are identical with the folders on disk.</p>
digiKam has many powerful features
%8
<p>Some of the features of digiKam include</p>
<ul>
%5</ul>
%6
<p>We hope you will enjoy digiKam.</p>
<p>Thank you,</p>
<p style='margin-bottom: 0px'>&nbsp; &nbsp; The digiKam Team</p>
<h2 style='margin-top: 0px;'>Välkommen till Digikam %1</h2><p>Digikam är ett fotohanteringsprogram för K-skrivbordsmiljön. Det är konstruerat för att importera, organisera och exportera digitala fotografier på datorn.</p><p>För tillfället är Digikams albumvisning vald. Albumen är de ställen där själva filerna lagras, och är identiska med kataloger på hårddisken.</p>
<ul><li>Digikam har många kraftfulla funktioner som beskrivs i <a href="%2">dokumentationen</a></li>
<li><a href="%3">Digikams hemsida</A> tillhandahåller information om nya versioner av Digikam</li></ul>
%8
<p>Några nya funktionerna som den här utgåvan av Digikam innehåller (jämfört med Digikam %4):</p>
<ul>
%5</ul>
%6
<p>Vi hoppas att du kommer att trivas med Digikam.</p>
<p>Tack,</p>
<p style='margin-bottom: 0px'>&nbsp; &nbsp; Digikam-gruppen</p>
457
16-bit/color/pixel image support
Stöd för 16-bitar per färg och bildpunkt
458
Full color management support
Fullständigt stöd för färghantering
459
Native JPEG-2000 support
Inbyggt stöd för JPEG 2000
460
Makernote and IPTC metadata support
Stöd för tillverkaranmärkningar och IPTC-metadata
461
Photograph geolocation
Geografisk lokalisering av fotografi

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
%1: digiKam version; %2: help:// URL; %3: homepage URL; %4: prior digiKam version; %5: prior KDE version; %6: generated list of new features; %7: First-time user text (only shown on first start); %8: generated list of important changes; --- end of comment ---
Source string location
digikam/welcomepageview.cpp:112
Source string age
11 months ago
Translation file
po/sv/digikam.po, string 456