Translate

AC3, better known as Dolby Digital is standardized as ATSC A/52. It contains up to 6 total channels of sound.
0/1090
SourceTranslationState
262
FFmpeg contains an implementation of the MPEG-4 video encoding standard which produces high quality results.
FFmpeg obsahuje implementaci standardu kódování videa MPEG-4, který poskytuje vysoce kvalitní výsledky.
263
XviD is a free and open source MPEG-4 video codec. XviD was created by a group of volunteer programmers after the OpenDivX source was closed in July 2001.
XviD je bezplatný a open-source video kodek MPEG-4. XviD byl vytvořen skupinou dobrovolných programátorů po uzavření zdrojového kódu OpenDivX v červenci 2001.
264
XviD features MPEG-4 Advanced Profile settings such as b-frames, global and quarter pixel motion compensation, lumi masking, trellis quantization, and H.263, MPEG and custom quantization matrices.
XviD je vybaven pokročilým nastavením profilu MPEG-4, jako jsou b-snímky, globální a čtvrtpixelová kompenzace pohybu, maskování lumi, mřížková (Trellis) kvantizace, kvantizační matice H.263, MPEG a vlastní nastavitelné.
265
XviD is a primary competitor of DivX (XviD being DivX spelled backwards). While DivX is closed source and may only run on Windows, Mac OS and Linux, XviD is open source and can potentially run on any platform.
XviD je primárním konkurentem DivX (XviD je DivX pozpátku). Zatímco DivX je má uzavřené zdrojové kódy a může běžet pouze na Windows, Mac OS a Linux, XviD je open source a může běžet na jakékoli platformě.
266
(Description taken from the Wikipedia article)
(Popis převzatý z článku na Wikipedii)
267
AC3, better known as Dolby Digital is standardized as ATSC A/52. It contains up to 6 total channels of sound.
268
With this setting K3b will create a two-channel stereo Dolby Digital audio stream.
269
With this setting K3b will use the Dolby Digital audio stream from the source DVD without changing it.
270
Use this setting to preserve 5.1 channel sound from the DVD.
271
MPEG1 Layer III is better known as MP3 and is the most used lossy audio format.
272
With this setting K3b will create a two-channel stereo MPEG1 Layer III audio stream.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
jobs/k3bvideodvdtitletranscodingjob.cpp:541
Source string age
10 months ago
Translation file
cs/messages/libk3b.po, string 267