Translate

<p><b>External program <em>normalize-audio</em> is not installed.</b><p>K3b uses <em>normalize-audio</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) to normalize audio tracks. In order to use this functionality, please install it first. (sudo apt-get install normalize-audio)
235/2810
SourceTranslationState
709
Gimmicks
Trick
710
Hide first track
Dölj första spåret
711
Audio Ripping
Ljudlagring
712
Hide the first track in the first pregap
Dölj första spåret i första inledande mellanrummet
713
<p>If this option is checked K3b will <em>hide</em> the first track.<p>The audio CD standard uses pregaps before every track on the CD. By default these last for 2 seconds and are silent. In DAO mode it is possible to have longer pregaps that contain some audio. In this case the first pregap will contain the complete first track.<p>You will need to seek back from the beginning of the CD to listen to the first track. Try it, it is quite amusing.<p><b>This feature is only available in DAO mode when writing with cdrdao.
<p>Om det här alternativet är markerat, <em>döljer</em> K3b första spåret.<p>Standarden för ljud-cd använder inledande mellanrum för varje spår på cd:n. Normalt är dessa 2 sekunder långa och tysta. Med läget disk-at-once är det möjligt att ha längre inledande mellanrum som innehåller en del ljud. I det här fallet innehåller det första inledande mellanrummet hela första spåret.<p>Du måste söka bakåt från början på cd:n för att höra första spåret. Prova, det är ganska roligt.<p><b>Den här funktionen är bara tillgänglig i läget disk-at-once vid skrivning med cdrdao.
714
<p><b>External program <em>normalize-audio</em> is not installed.</b><p>K3b uses <em>normalize-audio</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) to normalize audio tracks. In order to use this functionality, please install it first. (sudo apt-get install normalize-audio)
<p><b>Det externa programmet <em>normalize</em> är inte installerat.</b><p>K3b använder <em>normalize</em> (http://www1.cs.columbia.edu/~cvaill/normalize/) för att normalisera ljudspår. För att använda funktionen, installera det först.
715
<p>K3b is not able to normalize audio tracks when burning on-the-fly. The external program used for this task only supports normalizing a set of audio files.
<p>K3b kan inte normalisera ljuspår vid bränning i farten. Det externa programmet som används för uppgiften stöder bara normalisering av en uppsättning ljudfiler.
716
Disable normalization
Inaktivera normalisering
717
Disable on-the-fly burning
Inaktivera bränning i farten
718
Start Offset
Startposition
719
End Offset
Slutposition

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
projects/k3baudioburndialog.cpp:301
Source string age
10 months ago
Translation file
sv/messages/k3b.po, string 714