Translate

Czech messages for kbiff.
Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>, 2000.

"
msgstr ""
"Project-Id-Version: kbiff
"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:07+0100
"
"PO-Revision-Date: 2000-08-07 13:25 CET
"
"Last-Translator: Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>
"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>
"
"Language: cs
"
"MIME-Version: 1.0
"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit
"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS
"
"Your names"
msgstr ""

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS
"
"Your emails"
msgstr ""

#: kbiff.cpp:730
msgid "&UnDock"
msgstr "&Vypnout pohlcení"

#: kbiff.cpp:732
msgid "&Dock"
msgstr "&Pohltit"

#: kbiff.cpp:733
msgid "&Setup..."
msgstr "Na&stavení..."

#: kbiff.cpp:735
msgid "&Help..."
msgstr "&Nápověda..."

#: kbiff.cpp:739
msgid "&Check Mail Now"
msgstr "&Zkontrolovat poštu teď"

#: kbiff.cpp:741
msgid "&Read Mail Now"
msgstr "Přečíst p&oštu teď"

#: kbiff.cpp:747
msgid "&Stop"
msgstr "Z&astavit"

#: kbiff.cpp:988
#, c-format
msgid "Invalid Login to %1"
msgstr ""

#: kbiff.cpp:990
msgid ""
"I was not able to login to the remote server.
"
"This means that either the server is down or you have entered an incorrect "
"username or password.
"
"Please make sure that you have entered the correct settings."
msgstr ""

#: main.cpp:12
msgid "Full featured mail notification utility."
msgstr "Utilitka na oznamování příchozí pošty."

#: main.cpp:16
msgid "Run in secure mode"
msgstr "Spouštět v bezpečném módu"

#: main.cpp:17
msgid "Use 'profile'"
msgstr "Použít profil"

#: main.cpp:23
msgid "KBiff"
msgstr "KBiff"

#: notify.cpp:28 notify.cpp:34
msgid "You have new mail!"
msgstr "Máte novou poštu!"

#: notify.cpp:40 notify.cpp:87
#, c-format
msgid "New Messages: %1"
msgstr "Nových zpráv: %1"

#: notify.cpp:43
#, c-format
msgid "Mailbox: %1"
msgstr "Poštovní schránka: %1"

#: notify.cpp:49
msgid "Mailer"
msgstr "Poštovní program"

#: setupdlg.cpp:80
msgid "KBiff Setup"
msgstr "Nastavení programu KBiff"

#: setupdlg.cpp:83
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

#: setupdlg.cpp:90
msgid ""
"This is a list of all of the KBiff <b>profiles</b><p>A profile is a logical "
"grouping of settings for either one mailbox or several mailboxes. Each "
"profile gets one icon and one new mail sound and one... well, everything"
msgstr ""
"Toto je seznam <b>profilů</b> KBiffu<p>Profil je logické seskupení nastavení "
"pro jednu či více poštovních schránek. Každý profil má svou vlastní ikonu, "
"vlastní zvuk, vlastní ... no prostě všechno."

#: setupdlg.cpp:97
msgid "&New..."
msgstr "&Nový..."

#: setupdlg.cpp:99
msgid "Create a new profile"
msgstr "Vytvořit nový profil"

#: setupdlg.cpp:104
msgid "&Rename..."
msgstr "&Přejmenovat..."

#: setupdlg.cpp:106
msgid "Rename the current profile"
msgstr "Přejmenovat současný profil"

#: setupdlg.cpp:113
msgid "Delete the current profile"
msgstr "Smazat současný profil"

#: setupdlg.cpp:132
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

#: setupdlg.cpp:133
msgid "New Mail"
msgstr "Nová zpráva"

#: setupdlg.cpp:134 status.cpp:33
msgid "Mailbox"
msgstr "Poštovní schránka"

#: setupdlg.cpp:402
msgid "New Profile"
msgstr "Nový profil"

#: setupdlg.cpp:434
#, c-format
msgid "Rename Profile: %1"
msgstr "Přejmenovat profil: %1"

#: setupdlg.cpp:474
#, c-format
msgid "Delete Profile: %1"
msgstr "Smazat profil: %1"

#: setupdlg.cpp:475
msgid "Are you sure you wish to delete this profile?
"
msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento profil?
"

#: setupdlg.cpp:521
msgid "P&oll (sec):"
msgstr "Interva&l (sek):"

#: setupdlg.cpp:525
msgid ""
"This is the interval (in seconds) that KBiff will check for new mail. "
"Typically, this can be quite small (under 60 seconds) for local mailboxes "
"but should be around 5 minutes (300 seconds) for remote mailboxes"
msgstr ""
"Toto je interval (v sek.), v kterém bude KBiff kontrolovat novou poštu. "
"Typicky může být velmi malý (pod 60 sekund) pro lokální poštovní schránky, "
"ale pro vzdálené by měl být nejméně okolo 5 minut (300 sekund)."

#: setupdlg.cpp:532
msgid "&Mail client:"
msgstr "Poštovní &klient:"

#: setupdlg.cpp:536
#, c-format
msgid ""
"This is the mail client that KBiff was use when you click on the icon or the "
"Mailer button. If it's not in your path, then you must specify the location "
"using an absolute path. This recognizes the <b>%m</b> and <b>%u</b> "
"arguments. The first is replaced with the first mailbox containing new mail "
"and the latter is replaced with the mailbox's URL."
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:545
msgid "Doc&k in panel"
msgstr "Pohltit v &panelu"

#: setupdlg.cpp:548
msgid "Use &session management"
msgstr "Použít &správu sezení"

#: setupdlg.cpp:551
msgid "Don't &check at startup"
msgstr "&Nekontrolovat při startu"

#: setupdlg.cpp:553
msgid ""
"This option is for those people using KBiff to check their IMAP4 or POP3 "
"account over a dial-up connection. If KBiff tries to connect at startup and "
"you are not connected, the DNS lookup will hang for a long time. If this is "
"checked, then KBiff will not check for new mail on startup. You will need "
"to manually start it every time you connect"
msgstr ""
"Tato volba je pro ty, kteří používají KBiff pro kontrolu pošty IMAP4 nebo "
"POP3 přes vytáčenou linku. Pokusí-li se KBiff připojit při startu a Vy "
"nejste připojeni, vyhledání v DNS se může na dlouhou dobu zastavit. Je-li "
"toto zaškrtnuto, potom KBiff nebude kontrolovat novou poštu při startu. "
"Budete ho muset spustit ručně při startu pokaždé, když se připojíte."

#: setupdlg.cpp:562
msgid "Icons:"
msgstr "Ikony:"

#: setupdlg.cpp:565
#, fuzzy
msgid "&Stopped:"
msgstr "Z&astavit"

#: setupdlg.cpp:572
msgid "No Mail&box:"
msgstr "Žádná s&chránka:"

#: setupdlg.cpp:579
msgid "No M&ail:"
msgstr "Žádná pošt&a:"

#: setupdlg.cpp:586
msgid "O&ld Mail:"
msgstr "Sta&rá pošta:"

#: setupdlg.cpp:593
msgid "N&ew Mail:"
msgstr "Nová &pošta:"

#: setupdlg.cpp:806
msgid "R&un Command"
msgstr "Provést pří&kaz"

#: setupdlg.cpp:808 setupdlg.cpp:813 setupdlg.cpp:818 setupdlg.cpp:1323
msgid "Browse"
msgstr "Listovat"

#: setupdlg.cpp:811
#, fuzzy
msgid "R&un Reset-Command"
msgstr "Provést pří&kaz"

#: setupdlg.cpp:816
msgid "&Play Sound"
msgstr "&Hrát zvuk"

#: setupdlg.cpp:824
msgid "System &Beep"
msgstr "&Pípnutí"

#: setupdlg.cpp:825
msgid "N&otify"
msgstr "Up&ozorňovat"

#: setupdlg.cpp:826
msgid "&Floating Status"
msgstr "Plouvo&cí status"

#: setupdlg.cpp:995 setupdlg.cpp:1517
msgid "Only local files can be executed."
msgstr "Pouze lokální soubory mohou být spuštěny."

#: setupdlg.cpp:1028
msgid "Only local files are supported yet."
msgstr "Zatím jsou podporovány pouze lokální soubory."

#: setupdlg.cpp:1042
msgid "Advanced Options"
msgstr "Pokročilá nastavení"

#: setupdlg.cpp:1044
msgid "Mailbox &URL:"
msgstr "&URL poštovní schránky:"

#: setupdlg.cpp:1049
msgid ""
"KBiff uses URLs to specify a mailbox and the parameters to the mailbox. "
"This allows you to modify the URL directly. Do so <i>only</i> if you really "
"really know what you're doing!"
msgstr ""
"KBiff používá URL pro určení schránky a jejich parametrů. To Vám umožňuje "
"přímo toto URL změnit. URL byste měli měnit <i>pouze</i> pokud víte, co "
"děláte!"

#: setupdlg.cpp:1054
msgid "P&ort:"
msgstr "P&ort:"

#: setupdlg.cpp:1059
msgid ""
"This allows you to specify the port of your socket protocol. It usually is "
"correct, so the only time you would change it is if you are accessing a non-"
"standard server or going through a proxy (or something similar"
msgstr ""
"Zde můžete změnit port svého socket protokolu. Většinou je správně nastaven, "
"takže ho změňte jen pokud se přihlašujete na nějaký nestandardní server nebo "
"nebo jste za proxy serverem."

#: setupdlg.cpp:1066
msgid ""
"IMAP4, POP3, and NNTP sockets each have their own timeout before they give "
"up. If you have a slow connection, you might want to set this to some random "
"high value"
msgstr ""
"IMAP4, POP3 a NNTP sockety mají nastaveno každý svůj vlastní timeout. Máte-"
"li pomalé připojení, nastavte ho na vyšší hodnotu."

#: setupdlg.cpp:1069
msgid "&Timeout:"
msgstr "&Timeout:"

#: setupdlg.cpp:1075
msgid "&PREAUTH"
msgstr "&Preautorizace"

#: setupdlg.cpp:1078
msgid ""
"Check this if you login to your IMAP4 or POP3 server before kbiff accesses "
"it."
msgstr ""
"Zaškrtněte, pokud se připojujete ke svému IMAP4 nebo POP3 dřív než KBiff."

#: setupdlg.cpp:1082
msgid "&Keep Alive"
msgstr "Udržovat a&ktivní"

#: setupdlg.cpp:1085
msgid ""
"If this is checked, then the IMAP4, POP3, or NNTP client will not log off "
"each time"
msgstr "Je-li zaškrtnuto, Váš poštovní klient se nebude pokaždé odhlašovat."

#: setupdlg.cpp:1089
msgid "&Asynchronous"
msgstr "&Asynchronní"

#: setupdlg.cpp:1092
msgid ""
"If this is checked, then the socket protocols will access the server "
"asynchronously"
msgstr ""
"Je-li zaškrtnuto, socketové protokoly budou přistupovat k serveru "
"asynchronně."

#: setupdlg.cpp:1096
msgid "&Disable APOP"
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:1099
msgid ""
"If this is checked, then POP mailboxes will not use Authenticated POP where "
"available, and send passwords in plaintext over the network, which is a "
"security risk"
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:1266
msgid "Mailbox:"
msgstr "Poštovní schránka:"

#: setupdlg.cpp:1271 setupdlg.cpp:1684
msgid "New Mailbox"
msgstr "Nová poštovní schránka"

#: setupdlg.cpp:1275
msgid "Delete Mailbox"
msgstr "Smazat poštovní schránku"

#: setupdlg.cpp:1277
msgid "Pro&tocol:"
msgstr "Pro&tokol:"

#: setupdlg.cpp:1293
msgid "&Mailbox:"
msgstr "Poštovní &schránka:"

#: setupdlg.cpp:1298
msgid "&Server:"
msgstr "Se&rver:"

#: setupdlg.cpp:1302
msgid "&User:"
msgstr "&Uživatel:"

#: setupdlg.cpp:1306
msgid "P&assword:"
msgstr "H&eslo:"

#: setupdlg.cpp:1311
msgid "S&tore password"
msgstr "Uložit &heslo"

#: setupdlg.cpp:1312
msgid "&Advanced"
msgstr "&Rozšířené"

#: setupdlg.cpp:1316
#, fuzzy
msgid "Pre-&Polling Command"
msgstr "Provést pří&kaz"

#: setupdlg.cpp:1321
msgid "&Enable"
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:1325
msgid ""
"This command shall be run <em>before</em> KBiff polls for new mail. It is "
"useful for those people that want to download their POP3 mail regularly "
"using (for instance) 'fetchmail'"
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:1992
msgid "New Name"
msgstr "Nové jméno"

#: setupdlg.cpp:1994
msgid "&New Name:"
msgstr "&Nové jméno:"

#: status.cpp:34
msgid "New"
msgstr "Nová"

#: status.cpp:35
msgid "Old"
msgstr ""

#: status.cpp:68
msgid "Disabled"
msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid "&Help"
#~ msgstr "&Nápověda..."

#, fuzzy
#~ msgid "&Cancel"
#~ msgstr "&Rozšířené"

#~ msgid "Only local files supported yet."
#~ msgstr "Zatím jsou podporovány pouze lokální soubory."

#~ msgid "Enable debug output"
#~ msgstr "Povolit odlaďovací výstup"

#~ msgid "..."
#~ msgstr "...
0/106910
SourceTranslationState
1
"
msgstr ""
"Project-Id-Version: kbiff
"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:07+0100
"
"PO-Revision-Date: 2000-08-07 13:25 CET
"
"Last-Translator: Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>
"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>
"
"Language: cs
"
"MIME-Version: 1.0
"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit
"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS
"
"Your names"
msgstr ""

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS
"
"Your emails"
msgstr ""

#: kbiff.cpp:730
msgid "&UnDock"
msgstr "&Vypnout pohlcení"

#: kbiff.cpp:732
msgid "&Dock"
msgstr "&Pohltit"

#: kbiff.cpp:733
msgid "&Setup..."
msgstr "Na&stavení..."

#: kbiff.cpp:735
msgid "&Help..."
msgstr "&Nápověda..."

#: kbiff.cpp:739
msgid "&Check Mail Now"
msgstr "&Zkontrolovat poštu teď"

#: kbiff.cpp:741
msgid "&Read Mail Now"
msgstr "Přečíst p&oštu teď"

#: kbiff.cpp:747
msgid "&Stop"
msgstr "Z&astavit"

#: kbiff.cpp:988
#, c-format
msgid "Invalid Login to %1"
msgstr ""

#: kbiff.cpp:990
msgid ""
"I was not able to login to the remote server.
"
"This means that either the server is down or you have entered an incorrect "
"username or password.
"
"Please make sure that you have entered the correct settings."
msgstr ""

#: main.cpp:12
msgid "Full featured mail notification utility."
msgstr "Utilitka na oznamování příchozí pošty."

#: main.cpp:16
msgid "Run in secure mode"
msgstr "Spouštět v bezpečném módu"

#: main.cpp:17
msgid "Use 'profile'"
msgstr "Použít profil"

#: main.cpp:23
msgid "KBiff"
msgstr "KBiff"

#: notify.cpp:28 notify.cpp:34
msgid "You have new mail!"
msgstr "Máte novou poštu!"

#: notify.cpp:40 notify.cpp:87
#, c-format
msgid "New Messages: %1"
msgstr "Nových zpráv: %1"

#: notify.cpp:43
#, c-format
msgid "Mailbox: %1"
msgstr "Poštovní schránka: %1"

#: notify.cpp:49
msgid "Mailer"
msgstr "Poštovní program"

#: setupdlg.cpp:80
msgid "KBiff Setup"
msgstr "Nastavení programu KBiff"

#: setupdlg.cpp:83
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

#: setupdlg.cpp:90
msgid ""
"This is a list of all of the KBiff <b>profiles</b><p>A profile is a logical "
"grouping of settings for either one mailbox or several mailboxes. Each "
"profile gets one icon and one new mail sound and one... well, everything"
msgstr ""
"Toto je seznam <b>profilů</b> KBiffu<p>Profil je logické seskupení nastavení "
"pro jednu či více poštovních schránek. Každý profil má svou vlastní ikonu, "
"vlastní zvuk, vlastní ... no prostě všechno."

#: setupdlg.cpp:97
msgid "&New..."
msgstr "&Nový..."

#: setupdlg.cpp:99
msgid "Create a new profile"
msgstr "Vytvořit nový profil"

#: setupdlg.cpp:104
msgid "&Rename..."
msgstr "&Přejmenovat..."

#: setupdlg.cpp:106
msgid "Rename the current profile"
msgstr "Přejmenovat současný profil"

#: setupdlg.cpp:113
msgid "Delete the current profile"
msgstr "Smazat současný profil"

#: setupdlg.cpp:132
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

#: setupdlg.cpp:133
msgid "New Mail"
msgstr "Nová zpráva"

#: setupdlg.cpp:134 status.cpp:33
msgid "Mailbox"
msgstr "Poštovní schránka"

#: setupdlg.cpp:402
msgid "New Profile"
msgstr "Nový profil"

#: setupdlg.cpp:434
#, c-format
msgid "Rename Profile: %1"
msgstr "Přejmenovat profil: %1"

#: setupdlg.cpp:474
#, c-format
msgid "Delete Profile: %1"
msgstr "Smazat profil: %1"

#: setupdlg.cpp:475
msgid "Are you sure you wish to delete this profile?
"
msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento profil?
"

#: setupdlg.cpp:521
msgid "P&oll (sec):"
msgstr "Interva&l (sek):"

#: setupdlg.cpp:525
msgid ""
"This is the interval (in seconds) that KBiff will check for new mail. "
"Typically, this can be quite small (under 60 seconds) for local mailboxes "
"but should be around 5 minutes (300 seconds) for remote mailboxes"
msgstr ""
"Toto je interval (v sek.), v kterém bude KBiff kontrolovat novou poštu. "
"Typicky může být velmi malý (pod 60 sekund) pro lokální poštovní schránky, "
"ale pro vzdálené by měl být nejméně okolo 5 minut (300 sekund)."

#: setupdlg.cpp:532
msgid "&Mail client:"
msgstr "Poštovní &klient:"

#: setupdlg.cpp:536
#, c-format
msgid ""
"This is the mail client that KBiff was use when you click on the icon or the "
"Mailer button. If it's not in your path, then you must specify the location "
"using an absolute path. This recognizes the <b>%m</b> and <b>%u</b> "
"arguments. The first is replaced with the first mailbox containing new mail "
"and the latter is replaced with the mailbox's URL."
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:545
msgid "Doc&k in panel"
msgstr "Pohltit v &panelu"

#: setupdlg.cpp:548
msgid "Use &session management"
msgstr "Použít &správu sezení"

#: setupdlg.cpp:551
msgid "Don't &check at startup"
msgstr "&Nekontrolovat při startu"

#: setupdlg.cpp:553
msgid ""
"This option is for those people using KBiff to check their IMAP4 or POP3 "
"account over a dial-up connection. If KBiff tries to connect at startup and "
"you are not connected, the DNS lookup will hang for a long time. If this is "
"checked, then KBiff will not check for new mail on startup. You will need "
"to manually start it every time you connect"
msgstr ""
"Tato volba je pro ty, kteří používají KBiff pro kontrolu pošty IMAP4 nebo "
"POP3 přes vytáčenou linku. Pokusí-li se KBiff připojit při startu a Vy "
"nejste připojeni, vyhledání v DNS se může na dlouhou dobu zastavit. Je-li "
"toto zaškrtnuto, potom KBiff nebude kontrolovat novou poštu při startu. "
"Budete ho muset spustit ručně při startu pokaždé, když se připojíte."

#: setupdlg.cpp:562
msgid "Icons:"
msgstr "Ikony:"

#: setupdlg.cpp:565
#, fuzzy
msgid "&Stopped:"
msgstr "Z&astavit"

#: setupdlg.cpp:572
msgid "No Mail&box:"
msgstr "Žádná s&chránka:"

#: setupdlg.cpp:579
msgid "No M&ail:"
msgstr "Žádná pošt&a:"

#: setupdlg.cpp:586
msgid "O&ld Mail:"
msgstr "Sta&rá pošta:"

#: setupdlg.cpp:593
msgid "N&ew Mail:"
msgstr "Nová &pošta:"

#: setupdlg.cpp:806
msgid "R&un Command"
msgstr "Provést pří&kaz"

#: setupdlg.cpp:808 setupdlg.cpp:813 setupdlg.cpp:818 setupdlg.cpp:1323
msgid "Browse"
msgstr "Listovat"

#: setupdlg.cpp:811
#, fuzzy
msgid "R&un Reset-Command"
msgstr "Provést pří&kaz"

#: setupdlg.cpp:816
msgid "&Play Sound"
msgstr "&Hrát zvuk"

#: setupdlg.cpp:824
msgid "System &Beep"
msgstr "&Pípnutí"

#: setupdlg.cpp:825
msgid "N&otify"
msgstr "Up&ozorňovat"

#: setupdlg.cpp:826
msgid "&Floating Status"
msgstr "Plouvo&cí status"

#: setupdlg.cpp:995 setupdlg.cpp:1517
msgid "Only local files can be executed."
msgstr "Pouze lokální soubory mohou být spuštěny."

#: setupdlg.cpp:1028
msgid "Only local files are supported yet."
msgstr "Zatím jsou podporovány pouze lokální soubory."

#: setupdlg.cpp:1042
msgid "Advanced Options"
msgstr "Pokročilá nastavení"

#: setupdlg.cpp:1044
msgid "Mailbox &URL:"
msgstr "&URL poštovní schránky:"

#: setupdlg.cpp:1049
msgid ""
"KBiff uses URLs to specify a mailbox and the parameters to the mailbox. "
"This allows you to modify the URL directly. Do so <i>only</i> if you really "
"really know what you're doing!"
msgstr ""
"KBiff používá URL pro určení schránky a jejich parametrů. To Vám umožňuje "
"přímo toto URL změnit. URL byste měli měnit <i>pouze</i> pokud víte, co "
"děláte!"

#: setupdlg.cpp:1054
msgid "P&ort:"
msgstr "P&ort:"

#: setupdlg.cpp:1059
msgid ""
"This allows you to specify the port of your socket protocol. It usually is "
"correct, so the only time you would change it is if you are accessing a non-"
"standard server or going through a proxy (or something similar"
msgstr ""
"Zde můžete změnit port svého socket protokolu. Většinou je správně nastaven, "
"takže ho změňte jen pokud se přihlašujete na nějaký nestandardní server nebo "
"nebo jste za proxy serverem."

#: setupdlg.cpp:1066
msgid ""
"IMAP4, POP3, and NNTP sockets each have their own timeout before they give "
"up. If you have a slow connection, you might want to set this to some random "
"high value"
msgstr ""
"IMAP4, POP3 a NNTP sockety mají nastaveno každý svůj vlastní timeout. Máte-"
"li pomalé připojení, nastavte ho na vyšší hodnotu."

#: setupdlg.cpp:1069
msgid "&Timeout:"
msgstr "&Timeout:"

#: setupdlg.cpp:1075
msgid "&PREAUTH"
msgstr "&Preautorizace"

#: setupdlg.cpp:1078
msgid ""
"Check this if you login to your IMAP4 or POP3 server before kbiff accesses "
"it."
msgstr ""
"Zaškrtněte, pokud se připojujete ke svému IMAP4 nebo POP3 dřív než KBiff."

#: setupdlg.cpp:1082
msgid "&Keep Alive"
msgstr "Udržovat a&ktivní"

#: setupdlg.cpp:1085
msgid ""
"If this is checked, then the IMAP4, POP3, or NNTP client will not log off "
"each time"
msgstr "Je-li zaškrtnuto, Váš poštovní klient se nebude pokaždé odhlašovat."

#: setupdlg.cpp:1089
msgid "&Asynchronous"
msgstr "&Asynchronní"

#: setupdlg.cpp:1092
msgid ""
"If this is checked, then the socket protocols will access the server "
"asynchronously"
msgstr ""
"Je-li zaškrtnuto, socketové protokoly budou přistupovat k serveru "
"asynchronně."

#: setupdlg.cpp:1096
msgid "&Disable APOP"
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:1099
msgid ""
"If this is checked, then POP mailboxes will not use Authenticated POP where "
"available, and send passwords in plaintext over the network, which is a "
"security risk"
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:1266
msgid "Mailbox:"
msgstr "Poštovní schránka:"

#: setupdlg.cpp:1271 setupdlg.cpp:1684
msgid "New Mailbox"
msgstr "Nová poštovní schránka"

#: setupdlg.cpp:1275
msgid "Delete Mailbox"
msgstr "Smazat poštovní schránku"

#: setupdlg.cpp:1277
msgid "Pro&tocol:"
msgstr "Pro&tokol:"

#: setupdlg.cpp:1293
msgid "&Mailbox:"
msgstr "Poštovní &schránka:"

#: setupdlg.cpp:1298
msgid "&Server:"
msgstr "Se&rver:"

#: setupdlg.cpp:1302
msgid "&User:"
msgstr "&Uživatel:"

#: setupdlg.cpp:1306
msgid "P&assword:"
msgstr "H&eslo:"

#: setupdlg.cpp:1311
msgid "S&tore password"
msgstr "Uložit &heslo"

#: setupdlg.cpp:1312
msgid "&Advanced"
msgstr "&Rozšířené"

#: setupdlg.cpp:1316
#, fuzzy
msgid "Pre-&Polling Command"
msgstr "Provést pří&kaz"

#: setupdlg.cpp:1321
msgid "&Enable"
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:1325
msgid ""
"This command shall be run <em>before</em> KBiff polls for new mail. It is "
"useful for those people that want to download their POP3 mail regularly "
"using (for instance) 'fetchmail'"
msgstr ""

#: setupdlg.cpp:1992
msgid "New Name"
msgstr "Nové jméno"

#: setupdlg.cpp:1994
msgid "&New Name:"
msgstr "&Nové jméno:"

#: status.cpp:34
msgid "New"
msgstr "Nová"

#: status.cpp:35
msgid "Old"
msgstr ""

#: status.cpp:68
msgid "Disabled"
msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid "&Help"
#~ msgstr "&Nápověda..."

#, fuzzy
#~ msgid "&Cancel"
#~ msgstr "&Rozšířené"

#~ msgid "Only local files supported yet."
#~ msgstr "Zatím jsou podporovány pouze lokální soubory."

#~ msgid "Enable debug output"
#~ msgstr "Povolit odlaďovací výstup"

#~ msgid "..."
#~ msgstr "...

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Comments
Czech messages for kbiff. Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>, 2000.
Source string age
7 months ago
Translation file
po/cs.po, string 1