Translate

TDE Frontend to Beagle
25/220
SourceTranslationState
41
Should Kerry start automatically
when you login?
Ska Kerry starta automatiskt
när du loggar in?
42
Automatically Start Kerry?
Starta Kerry automatiskt?
43
&Do Not Start
&Starta inte
44
The daily running process for updating the system
wide Beagle documentation index was detected.
Processen som kör dagligen för att uppdatera systemets
dokumentationsindex för Beagle detekterades.
45
System May Be Slower Than Usual
Systemet kan vara långsammare än vanligt
46
TDE Frontend to Beagle
KDE-gränssnitt för Beagle
47
A term to search
Ett begrepp att söka efter
48
Show search dialog on startup
Visa sökdialogruta vid start
49
Applications, Contacts, Conversations, Files and more...
Program, kontakter, konversationer, filer med mera...
50
Quick Tips
Snabbtips
51
- You can use upper and lower case; search is case-insensitive.<br>- To search for optional terms, use OR. ex: <b>George OR Ringo</b><br>- To exclude search terms, use the minus symbol in front, such as <b>-cats</b><br>- When searching for a phrase, add quotes. ex: <b>"There be dragons"</b><br>- Add ext:type to specify a file extension, ex: <b>ext:txt</b> or <b>ext:</b> for none
- Du kan använda stora och små bokstäver, sökningen är inte skiftlägeskänslig.<br>- För att söka efter alternativa begrepp, använd OR, t.ex.: <b>George OR Ringo</b><br>- För att undanta sökbegrepp använd ett minustecken framför det, såsom <b>-katter</b><br>- När du söker efter meningar, lägg till citationstecken, t.ex.: <b>"Här finnes drakar"</b><br>- Lägg till ext:typför att ange en filändelse, t.ex.: <b>ext:txt</b> eller <b>ext:</b> för ingen filändelse alls

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
main.cpp:38
Source string age
11 months ago
Translation file
po/sv/kerry.po, string 46