Translate

TDE Menu
9/100
SourceTranslationState
118
When the Screen Saver settings are locked down the user can no longer change them.
När inställning av skärmsläckare är låst kan användaren inte längre ändra den.
119
Disable OpenGL-based Screen Savers
Inaktivera OpenGL-baserade skärmsläckare
120
OpenGL-based screen savers may cause problems on systems without decent OpenGL support; with this option all such screensavers can be disabled.
OpenGL-baserade skärmsläckare kan orsaka problem på system utan acceptabelt stöd för OpenGL. Alla sådana skärmsläckare kan inaktiveras med det här alternativet.
121
Discreet Screen Savers Only
Bara diskreta skärmsläckare
122
Some screensavers do not hide the complete screen content and may leave possible sensitive information visible. This option disables all such screensavers and only enables those screensavers that completely hide the original content of the screen.
Vissa skärmsläckare döljer inte hela skärminnehållet, och kan lämna känslig information synlig. Det här alternativet inaktiverar alla sådana skärmsläckare, och aktiverar bara de som fullständigt döljer skärmens ursprungliga innehåll.
123
TDE Menu
KDE-menyn
124
The TDE Application menu
KDE:s programmeny
125
This option disables all menu items that require root access and that will ask the user for the root password.
Det här alternativet inaktiverar alla menyalternativ som kräver administratörsåtkomst och som frågar användaren efter systemadministratörens lösenord.
126
Disable menu editing
Inaktivera redigering av menyer
127
This disables the menu-option to edit the TDE Application Menu. When disabled, users will no longer be able to make changes to their personal application menu.
Det här inaktiverar menyalternativet för att redigera KDE:s programmeny. När det är inaktiverat, kommer användaren inte längre kunna ändra sin personliga programmeny.
128
Theming
Teman

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
kiosk_data.xml:217
Source string age
7 months ago
Translation file
po/sv/kiosktool.po, string 123
String priority
Medium