Translate

Click this button to set the layout selected in the list box to the left as the default
104/870
SourceTranslationState
8
Cha&nge Icon...
B&yt ikon...
9
Click this button to change the icon for the layout selected in the list box to the left.
Klicka på den här knappen för att byta ikon på layouten som är markerad i listrutan till vänster.
10
Use &Default Icon
Använd &standardikon
11
Click this button to use default icon for the layout selected in the list box to the left.
Klicka på den här knappen för att använda standardikonen för layouten som är markerad i listrutan till vänster.
12
&Set as Default
&Ställ in som standard
13
Click this button to set the layout selected in the list box to the left as the default
Klicka på den här knappen för att ställa in den layout som är vald i listrutan till vänster som standard
14
Layout &icon style:
Stil för &layoutikon:
15
Country flag
Landsflagga
16
Language code
Språkkod
17
Flag and code
Flagga och kod
18
<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.
You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the language code superimposed over the country flag.</ul></p>
<p>Välj stil på ikoner som representerar den aktuella tangentbordslayouten.
Du kan välja från följande stilar:<ul><li><b>Landsflagga</b> - visar landets flagga<li><b>Språkkod</b> - visar språkets 2-bokstaviga ISO-kod<li><b>Flagga och kod</b> - visar språkkoden ovanpå landets flagga.</ul></p>

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
kbconfigdlg.cpp:156
Source string age
11 months ago
Translation file
po/sv.po, string 13