Translate

This imported statement contains investment transactions with no share amount. These transactions will be ignored.
106/1150
SourceTranslationState
134
%1 duplicates
%1 duplicitních
135
Payees
Plátci/Příjemci
136
%1 created
%1 vytvořeno
137
Error creating security record: %1
Chyba při vytváření cenného papíru: %1
138
This imported statement contains investment transactions with no security. These transactions will be ignored.
Tento importovaný výpis obsahuje investiční transakce bez cenného papíru. Tyto transakce budou ignorovány.
139
This imported statement contains investment transactions with no share amount. These transactions will be ignored.
Tento importovaný výpis obsahuje investiční transakce bez cenného papíru. Tyto transakce budou ignorovány.
140
No share amount provided
141
(Fees)
(Poplatky)
142
Do you want to add "%1" as payee/receiver?

Přejete si přidat "%1" jako plátce/příjemce?

143
Selecting "Yes" will create the payee, "No" will skip creation of a payee record and remove the payee information from this transaction. Selecting "Cancel" aborts the import operation.

If you select "No" here and mark the "Don't ask again" checkbox, the payee information for all following transactions referencing "%1" will be removed.
Volba "Ano" vytvoří plátce. Volba "Ne" plátce nevytvoří a ponechá tuto transakci bez informace o plátci. Volba "Zrušit" přeruší celou operaci.

Zvolíte-li "Ne" a zaškrtněte políčko "Příště se nedotazovat", všechny další transakce odkazující na '%1' budou uloženy bez informací o plátci.
144
New payee/receiver
Nový plátce/příjemce

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
converter/mymoneystatementreader.cpp:668
Source string age
7 months ago
Translation file
po/cs.po, string 139