Translate

You can select a background image from this list. Initially, the installed TDE wallpapers will be offered. If you do not find what you are looking for here, you can select any image file by clicking on the <i>Browse</i> button below.
251/2330
SourceTranslationState
15
Cannot find encoding: %1
Nelze najít kódování: %1
16
On this page, you can select colors or images to be displayed behind the different areas. You can also select whether the images should be stretched or scaled or centered or used as background tiles.
Na této stránce můžete vybrat barvy, nebo obrázky, které budou zobrazeny za každou oblastí. Můžete také zvolit zdali obrázky budou roztaženy, v jiném měřítku, nebo budou jako dlaždice na pozadí.
17
&Background color:
&Barva pozadí:
18
Here you set the color in which the background of the chart is painted.
Zde můžete nastavit barvu pozadí grafu.
19
Background wallpaper:
Tapeta na pozadí:
20
You can select a background image from this list. Initially, the installed TDE wallpapers will be offered. If you do not find what you are looking for here, you can select any image file by clicking on the <i>Browse</i> button below.
V tomto seznamu můžete vybrat obrázek pro pozadí. V seznamu jsou uvedeny pouze tapety obsažené v KDE. V případě, že jste zde nenašli obrázek, který jste hledali, můžete vybrat jakýkoli jiný obrázek kliknutím na tlačítko <i>Listovat</i>, které je níže.
21
&Browse...
&Listovat...
22
Click this button to select a background image not yet present in the list above.
Kliknutím na toto tlačítko vyberete obrázek pro pozadí, který ještě není uveden v seznamu výše.
23
This area will always display the currently selected background image. Note that the image will be scaled and thus might have a different ratio than it originally had.
Tato oblast bude vždy zobrazovat právě vybraný obrázek pro pozadí. Vězte, že obrázek bude zobrazen v jiném měřítku a například může mít i odlišný poměr stran, než má originál.
24
Wallpaper Configuration
Nastavení tapety
25
In this box, you can set various settings that control how the background image is displayed.
Na tomto místě můžete nastavit různé možnosti, které ovlivní, jak bude obrázek na pozadí zobrazen.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
kchartBackgroundPixmapConfigPage.cc:89
Source string age
7 months ago
Translation file
koffice-i18n-cs/messages/koffice/kchart.po, string 20