Translate

You can select a background image from this list. Initially, the installed TDE wallpapers will be offered. If you do not find what you are looking for here, you can select any image file by clicking on the <i>Browse</i> button below.
241/2330
SourceTranslationState
15
Cannot find encoding: %1
16
On this page, you can select colors or images to be displayed behind the different areas. You can also select whether the images should be stretched or scaled or centered or used as background tiles.
Ar y dudalen hon, cewch ddewis lliwiau neu ddelweddau i'w harddangos tu cefn i'r ardaloedd gwahanol. Cewch hefyd ddewis a ddylai'r delweddau gael eu hymestyn neu'u graddio neu'u canoli neu'u defnyddio fel teiliau cefndir.
17
&Background color:
Lliw &cefndir:
18
Here you set the color in which the background of the chart is painted.
Yma ceir gosod y lliw y mae cefndir y siart yn cael ei beintio ynddo.
19
Background wallpaper:
Papur wal y cefndir
20
You can select a background image from this list. Initially, the installed TDE wallpapers will be offered. If you do not find what you are looking for here, you can select any image file by clicking on the <i>Browse</i> button below.
Cewch ddewis delwedd gefndir o'r rhestr hon. Yn gyntaf, cynigir papurau wal KDE sydd wedi'u harsefydlu. Os nad ydych yn cael yr hyn yr ydych yn chwilio amdano yma, cewch ddewis unrhyw ffeil ddelwedd trwy glicio ar y botwm <i>Pori</i> isod.
21
&Browse...
&Pori...
22
Click this button to select a background image not yet present in the list above.
Cliciwch y botwm yma i ddewis delwedd gefndir nad ydy hi ddim eto yn bresennol yn y rhestr uchod.
23
This area will always display the currently selected background image. Note that the image will be scaled and thus might have a different ratio than it originally had.
Bydd yr ardal hon bob amser yn arddangos y ddelwedd gefndir sydd wedi'i dewis ar hyn o bryd. Noder y bydd y ddelwedd wedi'i graddio ac felly gall fod â chymhareb wahanol i'r un oedd ganddi'n wreiddiol.
24
Wallpaper Configuration
25
In this box, you can set various settings that control how the background image is displayed.
Yn y blwch hwn, cewch osod yr amrywiol osodiadau sy'n rheoli sut caiff y cefndir ei arddangos.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
kchartBackgroundPixmapConfigPage.cc:89
Source string age
11 months ago
Translation file
koffice-i18n-cy/messages/koffice/kchart.po, string 20