Translate

You can select a background image from this list. Initially, the installed TDE wallpapers will be offered. If you do not find what you are looking for here, you can select any image file by clicking on the <i>Browse</i> button below.
197/2330
SourceTranslationState
15
Cannot find encoding: %1
Kan inte hitta kodning: %1
16
On this page, you can select colors or images to be displayed behind the different areas. You can also select whether the images should be stretched or scaled or centered or used as background tiles.
På den här sidan kan du välja färger eller bilder som ska visas bakom de olika områdena. Du kan också välja om bilden ska vara utsträckt, heltäckande, centrerad eller sida vid sida i bakgrunden.
17
&Background color:
&Bakgrundsfärg:
18
Here you set the color in which the background of the chart is painted.
Här kan du välja diagrammets bakgrundsfärg.
19
Background wallpaper:
Bakgrundsbild:
20
You can select a background image from this list. Initially, the installed TDE wallpapers will be offered. If you do not find what you are looking for here, you can select any image file by clicking on the <i>Browse</i> button below.
Du kan välja en bakgrundsbild från denna lista. KDE:s skrivbordsunderlägg kommer först att visas. Om du vill ha någonting annat så kan du välja valfri bild genom att klicka på <i>Bläddra</i> nedan.
21
&Browse...
&Bläddra...
22
Click this button to select a background image not yet present in the list above.
Klicka på den här knappen för att välja en bild som inte finns med i listan ovan.
23
This area will always display the currently selected background image. Note that the image will be scaled and thus might have a different ratio than it originally had.
Här visas alltid aktuell vald bakgrundsbild. Observera att bilden kommer att skalas och kan därför ha ett annat storleksförhållande än originalet.
24
Wallpaper Configuration
Inställning av skrivbordsunderlägg
25
In this box, you can set various settings that control how the background image is displayed.
I den här rutan kan du ändra olika inställningar som styr hur bakgrundsbilden visas.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
kchartBackgroundPixmapConfigPage.cc:89
Source string age
10 months ago
Translation file
koffice-i18n-sv/messages/koffice/kchart.po, string 20