Translation

(c) 2002-2007, Kexi Team
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
66/620
Context English Finnish State
This function is not available for version %1 of %2 application.
Tämä toiminto ei ole saatavilla sovelluksen %2 versiolle %1.
"%1" function is not available for version %2 of %3 application.
"%1" toiminto ei ole saatavana sovelluksen %3 versiolle %2.
Database creation for everyone
Tietokannan luonti kaikille
This is standalone version of the application distributed outside of KOffice suite.
Tämä on itsenäinen versio sovelluksesta Kofficen ulkopuolella.
This application version is distributed with KOffice suite.
Tämä sovelluksen versio jaetaan Kofficen mukana.
(c) 2002-2007, Kexi Team
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
(c) 2002-2006, Kexi-työryhmä
(c) 2003-2006, OpenOffice Polska LLC
This software was developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
Kansainvälinen riippumattomien itsenäisten kehittäjien Kexi-työryhmä on suunnitellut tämän ohjelmiston
, OpenOffice Polska -yhtiön avustuksella ja tuella


Vieraile yhtiön kotisivulla: http://www.openoffice.com.pl
Project maintainer & developer, design, KexiDB, commercially supported version, win32 port
Projektin ylläpito, kehitys, suunnittelu, KexiDB, kaupallinen versio, win32 sovitus
Former project maintainer & developer
Virallinen projektin ylläpitäjä ja kehittäjä
KexiPropertyEditor and FormDesigner
Kexi -ominaisuusmuokkain ja lomakesuunnittelu
PostgreSQL database driver, Migration module
PostgreSQL-tietokanta-ajuri, migraatiomoduuli

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
core/kexiaboutdata.cpp:50
Source string age
a year ago
Translation file
koffice-i18n-fi/messages/koffice/kexi.po, string 14