Translation

KexiPropertyEditor and FormDesigner
36/350
Context English Norwegian Bokmål State
This application version is distributed with KOffice suite.
Denne programversjonen utgis med KOffice-pakka.
(c) 2002-2007, Kexi Team
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
(c) 2002-2006, Kexi-Laget
(c) 2003-2006, OpenOffice Polska LLC.
This software was developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
Denne programvaren er utviklet av Kexi-laget - en internasjonal
gruppe av uavhengige utviklere, med ekstra hjelp og støtte fra
firmaet OpenOffice Polska.

Besøk hjemmesiden til firmaet: http://www.openoffice.com.pl
Project maintainer & developer, design, KexiDB, commercially supported version, win32 port
Prosjektvedlikeholder & -utvikler, utforming, KexiDB, kommersiell versjon, win32-støtte
Former project maintainer & developer
Tidligere prosjektvedlikeholder & -utvikler
KexiPropertyEditor and FormDesigner
KexiVerdiRedigerer og SkjemaUtformer
PostgreSQL database driver, Migration module
PostgreSQL databasedriver, migreringsmodul
Contributions for MySQL and KexiDB, fixes, Migration module, MDB support
Bidrag for MySQL og KexiDB, rettelser, migreringsmodul, MDB-støtte
Scripting module (KROSS), Python language bindings, design
Skritpmodul (KROSS), bindinger for Python, utforming
Graphics effects, helper dialogs
Grafiske effekter, hjelpedialoger
Former developer
Tidligere utvikler

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
core/kexiaboutdata.cpp:61
Source string age
a year ago
Translation file
koffice-i18n-nb/messages/koffice/kexi.po, string 18