Translation

This software iwas developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
This software was developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
223/2610
Context English Polish State
"%1" function is not available for version %2 of %3 application.
Funkcja "%1" nie jest dostępna w wersji %2 programu %3.
Database creation for everyone
Wygodne budowanie baz danych dla każdego
This is standalone version of the application distributed outside of KOffice suite.
To jest samodzielna wersja programu, dystrybuowana poza pakietem KOffice.
This application version is distributed with KOffice suite.
Ta wersja programu jest dystrybuowana z pakietem KOffice.
(c) 2002-2007, Kexi Team
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
(c) 2002-2007, Zespół Kexi
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska Sp. z o.o.
This software was developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
To oprogramowanie jest rozwijane przez Grupę Kexi
- międzynarodowy zespół niezależnych programistów,
z dodatkowym wsparciem ze strony firmy OpenOffice Polska.

Odwiedź witrynę internetową firmy: http://www.openoffice.com.pl
Project maintainer & developer, design, KexiDB, commercially supported version, win32 port
Opiekun projektu i programista, projekt, KexiDB, wersja wspierana komercyjnie, przeniesienie na win32
Former project maintainer & developer
Poprzedni opiekun i programista
KexiPropertyEditor and FormDesigner
Edytor właściwości oraz projektant formularzy
PostgreSQL database driver, Migration module
Sterownik bazy PostgreSQL, moduł Migracja
Contributions for MySQL and KexiDB, fixes, Migration module, MDB support
Pomoc przy obsłudze MySQL oraz KexiDB, poprawki, moduł Migracja, obsługa formatu MDB

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
core/kexiaboutdata.cpp:52
Source string age
7 months ago
Translation file
koffice-i18n-pl/messages/koffice/kexi.po, string 15