Translation

This software iwas developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
This software was developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
182/2610
Context English Slovak State
"%1" function is not available for version %2 of %3 application.
Funkcia "%1" nie je dostupná pre verziu %2 programu %3.
Database creation for everyone
Vytváranie databáz pre každého
This is standalone version of the application distributed outside of KOffice suite.
Táto verzia programu je nezávislá od balíka KOffice.
This application version is distributed with KOffice suite.
Táto verzia programu patrí do balíka KOffice.
(c) 2002-2007, Kexi Team
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
(c) 2002-2007, Kexi tím
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
This software was developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
Tento program je vyvíjaný teamom Kexi - medzinárodnou skupinou
nezávislých vývojárov s podporou
firmy OpenOffice Polska.

Navštívte ich domovskú stránku: http://www.openoffice.com.pl
Project maintainer & developer, design, KexiDB, commercially supported version, win32 port
Správca projektu a vývojár, vytvoril KexiDB, komerčne podporovaný win32 port
Former project maintainer & developer
Predošlý správca a vývojár projektu
KexiPropertyEditor and FormDesigner
KexiPropertyEditor a FormDesigner
PostgreSQL database driver, Migration module
Databázový ovládač PostgreSQL, migračný modul
Contributions for MySQL and KexiDB, fixes, Migration module, MDB support
Príspevky do MySQL a KexiDB, opravy, migračný modul, podpora MDB

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
core/kexiaboutdata.cpp:52
Source string age
7 months ago
Translation file
koffice-i18n-sk/messages/koffice/kexi.po, string 15