Translation

(c) 2002-2007, Kexi Team
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
60/620
Context English Slovenian State
This function is not available for version %1 of %2 application.
Ta funkcija ni na voljo v različici %1 programa %2.
"%1" function is not available for version %2 of %3 application.
Funkcija »%1« ni na voljo v različici %2 programa %3.
Database creation for everyone
Ustvarjanje zbirk podatkov za vsakogar
This is standalone version of the application distributed outside of KOffice suite.
To je samostojna različica programa, ki se razširja ločeno od zbirke KOffice.
This application version is distributed with KOffice suite.
Ta različica programa se razširja z zbirko KOffice.
(c) 2002-2007, Kexi Team
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
© 2002-2006, ekipa Kexi
© 2003-2006, OpenOffice Polska Ltd.
This software was developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
To programje je ustvarila ekipa Kexija - mednarodna skupina
neodvisnih razvijalcev z dodatno pomočjo in podporo
družbe OpennOffice Polska.

Obiščite spletno stran družbe: http://www.openoffice.com.pl
Project maintainer & developer, design, KexiDB, commercially supported version, win32 port
Vzdrževalec projekta in razvijalec, zasnova, KexiDB, komercialno podprta različica, prenos na win32
Former project maintainer & developer
Prejšnji vzdrževalec in razvijalec
KexiPropertyEditor and FormDesigner
KexiPropertyEditor in FormDesigner
PostgreSQL database driver, Migration module
Gonilnik za zbirko PostgreeSQL, modul za prehod

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
core/kexiaboutdata.cpp:50
Source string age
a year ago
Translation file
koffice-i18n-sl/messages/koffice/kexi.po, string 14