Translate

This software iwas developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
This software was developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
210/2610
SourceTranslationState
10
"%1" function is not available for version %2 of %3 application.
Funktionen "%1" är inte tillgänglig för version %2 av programmet %3.
11
Database creation for everyone
Låt vem som helst enkelt skapa databaser
12
This is standalone version of the application distributed outside of KOffice suite.
Det här är den fristående versionen av programmet, som distribueras utanför Koffice-sviten.
13
This application version is distributed with KOffice suite.
Den här versionen av programmet distribueras med Koffice-sviten.
14
(c) 2002-2007, Kexi Team
(c) 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
© 2002-2007, Kexi-gruppen
© 2003-2007, OpenOffice Polska LLC
15
This software was developed by Kexi Team - an international group
of independent developers, with additional assistance and support
from the OpenOffice Polska company and now maintained by the TDE team.

Visit the company Home Page: http://www.openoffice.com.pl
Denna programvara utvecklas av den internationella Kexi-gruppen
med oberoende utvecklare, med ytterligare hjälp och stöd
från företaget OpenOffice Polska.

Besök företagets hemsida: http://www.openoffice.com.pl
16
Project maintainer & developer, design, KexiDB, commercially supported version, win32 port
Underhåll av projektet och utvecklare, konstruktion, KexiDB, kommersiellt tillgänglig version, överföring till Win32
17
Former project maintainer & developer
Föregående underhåll av projektet och utvecklare
18
KexiPropertyEditor and FormDesigner
Kexis egenskapseditor och formulärkonstruktion
19
PostgreSQL database driver, Migration module
PostgreSQL-databasdrivrutin, överföringsmodul
20
Contributions for MySQL and KexiDB, fixes, Migration module, MDB support
Bidrag till MySQL och KexiDB, programfixar, överföringsmodul, MDB-stöd

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
core/kexiaboutdata.cpp:52
Source string age
a month ago
Translation file
koffice-i18n-sv/messages/koffice/kexi.po, string 15