Translation

<p>...that you can use Ctrl-U/Ctrl-L to create an index above or below
the currently selected elements?</p>
113/10000
Context English Finnish State
E&lement
&Elementti
Matrix
Matriisi
Increase/Decrease Options..
Lisää/vähennä valintoja..
Element
Elementti
Symbol
Symboli
<p>...that you can use Ctrl-U/Ctrl-L to create an index above or below
the currently selected elements?</p>
<p>...että voit käyttää Ctrl-U/Ctrl-L luodaksesi sisällysluettelon nyt
valittujen elementtien ylle tai alle?</p>
<p>...that you can import and export <em>MathML</em> files?</p>
<p>...että voit tuoda ja viedä <em>MathML<↓/em>-tiedostoja?</p>
<p>...to get the most out of KFormula you need to install
the TrueType version of the famous TeX fonts.
You can find them in <a href="http://www.ctan.org">ctan</a> at
<a href="http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/ttf/?action=/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/">/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/</a>.
However you don't need to install all of those. Right now the fonts
<tt>cmbx10</tt>,
<tt>cmex10</tt>,
<tt>cmmi10</tt>,
<tt>cmr10</tt>,
<tt>cmsy10</tt>,
<tt>msam10</tt>
and
<tt>msbm10</tt>
are required.
</p>
<p>...voidaksesi käyttää suurinta osaa KFormula:n ominaisuuksistal, sinun
tulee asentaa TrueType -versio kuuluisista TeX-kirjasimista.
Voit löytää ne <a href="http://www.ctan.org">ctan</a> at
<a href="http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/ttf/?action=/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/">/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/</a>.
Kuinka tahansa, sinun ei tarvitse asentaa kaikkia niitä. Juuri nyt vain kirjasimia
<tt>cmbx10</tt>,
<tt>cmex10</tt>,
<tt>cmmi10</tt>,
<tt>cmr10</tt>,
<tt>cmsy10</tt>,
<tt>msam10</tt>
ja
<tt>msbm10</tt>
tarvitaan.
</p>
<p>...that you can use the keys <tt>^</tt> and <tt>_</tt> to create
right upper and lower indices? If you type <tt>Ctrl-^</tt> or
<tt>Ctrl-_</tt> instead, you will get a left index.
</p>
<p>...että voit käyttää näppäimiä <tt>^</tt> ja <tt>_</tt> luodaksesi
oikeita ylä- tai alaindeksejä? Jos kirjoitat <tt>Ctrl-^</tt> tai
<tt>Ctrl-_</tt> sen sijaan, saat vasemman indeksin.
</p>
<p>...that you can insert any of the many supported symbols by typing its
name? Simply press the backslash key, type the symbol's name and press
space.
</p>
<p>...että voit lisätä minkä tahansa monista saatavillaolevista symboleista kirjoittamalla sen
nimen? Paina yksinkertaisesti takakeno-näppäintä, kirjoita symbolin nimi ja paina
välilyöntiä.
</p>
<p>...that you can insert Greek letters very easily by typing the
corresponding latin letter and pressing Ctrl-G afterwards?
</p>
<p>...että voit lisätä kreikkalaisen kirjaimen erittäin helposti kirjoittamalla
vastaavan latinalaisen kirjaimen ja painamalla Ctrl-G jälkeenpäin?
</p>

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Source string location
tips:3
Source string age
a year ago
Translation file
koffice-i18n-fi/messages/koffice/kformula.po, string 29