Translation

<p>...that you can import and export <em>MathML</em> files?</p>
64/10000
Context English Finnish State
Matrix
Matriisi
Increase/Decrease Options..
Lisää/vähennä valintoja..
Element
Elementti
Symbol
Symboli
<p>...that you can use Ctrl-U/Ctrl-L to create an index above or below
the currently selected elements?</p>
<p>...että voit käyttää Ctrl-U/Ctrl-L luodaksesi sisällysluettelon nyt
valittujen elementtien ylle tai alle?</p>
<p>...that you can import and export <em>MathML</em> files?</p>
<p>...että voit tuoda ja viedä <em>MathML<↓/em>-tiedostoja?</p>
<p>...to get the most out of KFormula you need to install
the TrueType version of the famous TeX fonts.
You can find them in <a href="http://www.ctan.org">ctan</a> at
<a href="http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/ttf/?action=/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/">/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/</a>.
However you don't need to install all of those. Right now the fonts
<tt>cmbx10</tt>,
<tt>cmex10</tt>,
<tt>cmmi10</tt>,
<tt>cmr10</tt>,
<tt>cmsy10</tt>,
<tt>msam10</tt>
and
<tt>msbm10</tt>
are required.
</p>
<p>...voidaksesi käyttää suurinta osaa KFormula:n ominaisuuksistal, sinun
tulee asentaa TrueType -versio kuuluisista TeX-kirjasimista.
Voit löytää ne <a href="http://www.ctan.org">ctan</a> at
<a href="http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/ttf/?action=/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/">/tex-archive/fonts/cm/ps-type1/bakoma/</a>.
Kuinka tahansa, sinun ei tarvitse asentaa kaikkia niitä. Juuri nyt vain kirjasimia
<tt>cmbx10</tt>,
<tt>cmex10</tt>,
<tt>cmmi10</tt>,
<tt>cmr10</tt>,
<tt>cmsy10</tt>,
<tt>msam10</tt>
ja
<tt>msbm10</tt>
tarvitaan.
</p>
<p>...that you can use the keys <tt>^</tt> and <tt>_</tt> to create
right upper and lower indices? If you type <tt>Ctrl-^</tt> or
<tt>Ctrl-_</tt> instead, you will get a left index.
</p>
<p>...että voit käyttää näppäimiä <tt>^</tt> ja <tt>_</tt> luodaksesi
oikeita ylä- tai alaindeksejä? Jos kirjoitat <tt>Ctrl-^</tt> tai
<tt>Ctrl-_</tt> sen sijaan, saat vasemman indeksin.
</p>
<p>...that you can insert any of the many supported symbols by typing its
name? Simply press the backslash key, type the symbol's name and press
space.
</p>
<p>...että voit lisätä minkä tahansa monista saatavillaolevista symboleista kirjoittamalla sen
nimen? Paina yksinkertaisesti takakeno-näppäintä, kirjoita symbolin nimi ja paina
välilyöntiä.
</p>
<p>...that you can insert Greek letters very easily by typing the
corresponding latin letter and pressing Ctrl-G afterwards?
</p>
<p>...että voit lisätä kreikkalaisen kirjaimen erittäin helposti kirjoittamalla
vastaavan latinalaisen kirjaimen ja painamalla Ctrl-G jälkeenpäin?
</p>
<p>...that you can insert any number of lines using the <em>Multiline</em> element?
By inserting <tt>&</tt> you can align these lines.
</p>
<p>...että voit lisätä minkä tahansa rivinumeron käyttämällä <em>Monirivi</em> elementtiä?
Lisäämällä <tt>&</tt> voit asetella rivejä.
</p>

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

XML syntax

The translation is not valid XML

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Source string location
tips:10
Source string age
a year ago
Translation file
koffice-i18n-fi/messages/koffice/kformula.po, string 30