Translate

If checked, the words written in uppercase letters are not spell checked. This might be useful if you have a lot of acronyms such as TDE for example.
146/1490
SourceTranslationState
392
Default page &orientation:
Fö&rvald sidorientering:
393
Choose the sheet orientation: portrait or lanscape.
Note that you can overwrite the orientation for the current sheet using the Format -> Page Layout... dialog.
Välj bladets orientering: stående eller liggande.
Observera att du kan skriva över orienteringen för nuvarande arbetsblad med dialogrutan Format -> Sidlayout.
394
Default page &unit:
Förvald sid&enhet:
395
Choose the default unit that will be used in your sheet.
Note that you can overwrite the unit for the current sheet using the Format -> Page Layout... dialog.
Välj förvald enhet som används på arbetsbladet.
Observera att du kan skriva över enheten för nuvarande arbetsblad med dialogrutan Format -> Sidlayout.
396
Skip all uppercase words
Hoppa över alla ord med stora bokstäver
397
If checked, the words written in uppercase letters are not spell checked. This might be useful if you have a lot of acronyms such as TDE for example.
Om markerad, stavningskontrolleras inte ord med stora bokstäver. Det kan vara användbart om du använder många förkortningar, som till exempel KDE.
398
Do not check title case
Kontrollera inte ord som börjar med stor bokstav
399
Check this box if you want the spellchecker to ignore the title case, for example My Own Spreadsheet or My own spreadsheet. If this is unchecked, the spell checker will ask for a uppercase letter in the title nouns.
Markera rutan om du vill att stavningskontrollen ska ignorera ord som börjar med stor bokstav, till exempel Mitt eget arbetsblad. Om den inte är markerad, frågar stavningskontrollen efter stora bokstäver för substantiv i rubriker.
400
Speak widget under &mouse pointer
Läs upp komponenten under &muspekaren
401
Speak widget with &focus
Läs upp komponenten med &fokus
402
Speak &tool tips
Läs upp verktygs&tips

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
dialogs/kspread_dlg_preference.cc:903
Source string age
9 months ago
Translation file
koffice-i18n-sv/messages/koffice/kspread.po, string 397