Translate

If this option is enabled, the PageUp and PageDown keys move the text caret, as in other TDE applications. If it is disabled, they move the scrollbars, as in most other word processors.
231/1850
SourceTranslationState
43
Show &status bar
Visa &statusrad
44
Show or hide the status bar. If enabled, the status bar is shown at the bottom, which displays various information.
Visa eller dölj statusraden. Om aktiverad, visas statusraden längst ner och visar diverse information.
45
Show s&crollbar
Visa r&ullningslist
46
Show or hide the scroll bar. If enabled, the scroll bar is shown on the right and lets you scroll up and down, which is useful for navigating through the document.
Visa eller dölj rullningslisten. Om aktiverad, visas rullningslisten till höger och låter dig rulla upp och ner, vilket är användbart för att navigera i dokumentet.
47
PageUp/PageDown &moves the caret
Page Up/Page Down fl&yttar markören
48
If this option is enabled, the PageUp and PageDown keys move the text caret, as in other TDE applications. If it is disabled, they move the scrollbars, as in most other word processors.
Om det här alternativet aktiveras flyttar tangenterna Page Up och Page Down textmarkören på liknande sätt som andra KDE-program. Om det är inaktiverat flyttar de rullningslisterna på liknande sätt som de flesta andra ordbehandlare.
49
The number of files remembered in the file open dialog and in the recent files menu item.
Antal filer som ska kommas ihåg i dialogrutan för att öppna filer och i menyalternativet senaste filer.
50
Number of recent &files:
A&ntal senaste filer:
51
The grid size on which frames, tabs and other content snaps while moving and scaling.
Rutnätsstorleken som ramar, tabulatorer och andra objekt låses till vid förflyttning och storleksändring.
52
&Horizontal grid size:
Storlek för &horisontellt rutnät:
53
The grid size on which frames and other content snaps while moving and scaling.
Rutnätsstorleken som ramar och andra objekt låses till vid förflyttning och storleksändring.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
KWConfig.cpp:298
Source string age
8 months ago
Translation file
koffice-i18n-sv/messages/koffice/kword.po, string 48