Translate

Cac&he
6/100
SourceTranslationState
557
Choose whether and how MPlayer should drop frames
Välj om och hur MPlayer ska hoppa över bilder
558
If your system is too slow to play this file, MPlayer can drop some frames so playback does not slow down. Default uses the default from KPlayer Settings, None disables dropping, Soft drops fewer frames, and Hard drops more frames and may sometimes break decoding. If you select a frame dropping option from Player menu while holding Shift key, KPlayer will remember that choice in this property for the currently loaded file.
Om ditt system är för långsamt för att spela filen, kan MPlayer hoppa över vissa bilder så att uppspelningen inte blir långsammare. Standard använder förvalt värde från KPlayers inställningar, ingen hoppar inte över alls, mjukt hoppar över färre bilder, och hårt hoppar över flera bilder och kan ibland göra att avkodningen inte fungerar. Om du väljer ett alternativ för att hoppa över bilder i menyn Spelare medan du håller nere skifttangenten, kommer KPlayer ihåg valet i den här egenskapen för filen som för närvarande är laddad.
559
none
ingen
560
soft
mjukt
561
hard
hårt
562
Cac&he
Cac&he
563
Choose whether to use cache and set its size
Välj om cache ska användas och ange dess storlek
564
Option to choose whether to use cache and set its size. Default uses the option set in KPlayer Settings, Auto lets MPlayer use the its own configuration, None tells MPlayer to use no cache, and Set Size lets you set a specific size.
Alternativ för att välja om en cache används och ställa in dess storlek. Standard använder förvalt värde från KPlayers inställningar, automatisk låter MPlayer använda sin egen inställning, ingen talar om för MPlayer att inte använda någon cache, och ange storlek låter dig ställa in en specifik storlek.
565
set size
ange storlek
566
kilobytes
Kibyte
567
&Build new index
&Bygg nytt index

Loading…

Loading…

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
no-c-format
Source string location
kplayerpropertiesadvanced.ui:239 kplayersettingsadvanced.ui:243
Source string age
a year ago
Translation file
po/sv.po, string 562
Failing checks

Multiple failing checks

The translations in several languages have failing checks