Translate

Failing to open database. Trying to create it
55/450
SourceTranslationState
5
Originality
Originalitet
6
Ease of Preparation
Enkeltillagat
7
TQSqlRecipeDB: Opening Database...
QSqlRecipeDB: Öppnar databas...
8
The TQt database plug-in (%1) is not installed. This plug-in is required for using this database backend.
Databasinsticksprogrammet i Qt (%1) är inte installerat. Detta insticksprogram krävs för att använda databasgränssnittet.
9
Parameters set. Calling db->open()
Parametrar inställda. Anropar db->open()
10
Failing to open database. Trying to create it
Misslyckades med att öppna databas. Försöker skapa den.
11
Krecipes could not open the database using the driver '%2' (with username: "%1"). You may not have the necessary permissions, or the server may be down.
Krecept kunde inte öppna databasen med drivrutinen '%2' (och användarnamnet "%1"). Du kanske inte har nödvändiga rättigheter, eller kanske servern är nerkopplad.
12
Database message: %1
Databasmeddelande: %1
13
Failing to open database. Exiting
Misslyckades med att öppna databasen. Avslutar.
14
This database was created with a newer version of Krecipes and cannot be opened.
Den här databasen skapades av en nyare version av Krecept, och kan inte öppnas.
15
Failed to fix database structure.
If you are using SQLite, this is often caused by using an SQLite 2 database with SQLite 3 installed. If this is the case, make sure both SQLite 2 and 3 are installed, and then run 'krecipes --convert-sqlite3' to update your database to the new structure.
Misslyckades fixa databasstrukturen.
Om du använder SQLite orsakas det ofta av att använda en SQLite 2 databas med SQLite 3 installerat. Om det är fallet, försäkra dig om att både SQLite 2 och 3 är installerade, och kör därefter 'krecipes --convert-sqlite3' för att uppdatera din databas till den nya strukturen.

Loading…

Loading…

Things to check

Trailing stop

Source and translation do not both end with a full stop

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/backends/qsqlrecipedb.cpp:109
Source string age
a year ago
Translation file
po/sv/krecipes.po, string 10
Failing checks

Multiple failing checks

The translations in several languages have failing checks