Translate

Display the system log.
SourceTranslationState
177
Disables/Enables the tooltips displayed when the cursor hovers a log line.
Keelab/lubab kohtspikrite näitamise kursori peatamisel logirea kohal.
178
&Display New Lines
Uute ri&dade näitamine
179
Display or not new lines if the log changes
Näita või ära näita uusi ridu logi muutumisel
180
Displays or not the new lines if the log changes. This option is useful when you want to see an old log lines and that KSystemLog often refreshes the current view.
Näitab või ei näita uusi ridu logi muutumisel. See on mõttekas, kui soovid näha vanemaid logiridu, kuid KSystemLog uuendab aktiivset vaadet väga sageli.
181
S&ystem Log
Süsteemi logi
182
Display the system log.
Näita süsteemi logi
183
Displays the system log in the current tab. This log is generally used by non-specialized processes (like "sudo" or "fsck" commands)
Näitab aktiivsel kaardil süsteemi logi. Seda kasutavad tavaliselt üldised protsessid (näiteks käsud "sudo" või "fsck").
184
&Kernel Log
Kerneli logi
185
Display the kernel log.
Näita kerneli logi
186
<qt>Displays the kernel log in the current tab. This log is only useful for users who want to know why the Kernel does not detect their hardware or what is the cause of the last <i>kernel panic/oops</i>.</qt>
<qt>Näitab aktiivsel kaardil kerneli logi. See on kasulik ainult neile, kes tahavad teada, miks kernel nende riistvara ära ei tunne või mis oli viimase <i>kernel panic/oops</i> põhjus.</qt>
187
&Boot Log
Al&glaadimise logi

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
ksystemlog.cpp:410
Source string age
8 months ago
Translation file
ksystemlog/po/et.po, string 182
String priority
Medium