Translate

<h3>Newer version available</h3><p>A newer version of Rosegarden may be available.<br>Please consult the <a href="http://www.rosegardenmusic.com/getting/">Rosegarden website</a> for more information.</p>
218/2030
SourceTranslationState
481
Are you sure you want to save this as your default studio?
Skutečně chcete toto uložit jako svoje výchozí studio?
482
Saving current document as default studio...
Probíhá ukládání aktuálního dokumentu jako výchozího studia...
483
Are you sure you want to import your default studio and lose the current one?
Skutečně chcete importovat svoje výchozí studio a ztratit to aktuální?
484
Import Studio from File
Importovat studio ze souboru
485
Import Studio
Importovat studio
486
<h3>Newer version available</h3><p>A newer version of Rosegarden may be available.<br>Please consult the <a href="http://www.rosegardenmusic.com/getting/">Rosegarden website</a> for more information.</p>
<h3>Je dostupná novější verze</h3><p>Pravděpodobně je dostupná novější verze aplikace Rosegarden.<br>Více informací naleznete na webové stránce <a href="http://www.rosegardenmusic.com/getting/">aplikace Rosegarden</a>.
487
Newer version available
Je dostupná novější verze
488
No non-audio segments in composition
Ve skladbě nejsou žádné nezvukové segmenty
489
Selection must contain only audio or non-audio segments
Výběr musí obsahovat pouze zvukové nebo nezvukové segmenty
490
No non-audio segments selected
Nebyly vybrány žádné nezvukové segmenty
491
You've not yet defined an audio editor for Rosegarden to use.
See Settings -> Configure Rosegarden -> Audio.
Dosud jste nedefinovali zvukový editor, který má aplikace Rosegarden použít.
Viz Nastavení -> Konfigurace aplikace Rosegarden -> Zvuk.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/gui/application/RosegardenGUIApp.cpp:8045
Source string age
10 months ago
Translation file
po/cs/rosegarden.po, string 486
Failing checks