Translate

<h2>Welcome to Rosegarden!</h2><p>Welcome to the Rosegarden audio and MIDI sequencer and musical notation editor.</p><ul><li>If you have not already done so, you may wish to install some DSSI synth plugins, or a separate synth program such as TQSynth. Rosegarden does not synthesize sounds from MIDI on its own, so without these you will hear nothing.</li><br><br><li>Rosegarden uses the JACK audio server for recording and playback of audio, and for playback from DSSI synth plugins. These features will only be available if the JACK server is running.</li><br><br><li>Rosegarden has comprehensive documentation: see the Help menu for the handbook, tutorials, and other information!</li></ul><p>Rosegarden was brought to you by a team of volunteers across the world. To learn more, go to <a href="http://www.rosegardenmusic.com/">http://www.rosegardenmusic.com/</a>.</p>
951/8740
SourceTranslationState
536
Initial guitar chord editing code
Původní kód editace kytarových akordů
537
Polish translation
Polský překlad
538
Basque translation
Baskický překlad
539
Klearlook theme
Téma Klearlook
540
Welcome!
Vítejte!
541
<h2>Welcome to Rosegarden!</h2><p>Welcome to the Rosegarden audio and MIDI sequencer and musical notation editor.</p><ul><li>If you have not already done so, you may wish to install some DSSI synth plugins, or a separate synth program such as TQSynth. Rosegarden does not synthesize sounds from MIDI on its own, so without these you will hear nothing.</li><br><br><li>Rosegarden uses the JACK audio server for recording and playback of audio, and for playback from DSSI synth plugins. These features will only be available if the JACK server is running.</li><br><br><li>Rosegarden has comprehensive documentation: see the Help menu for the handbook, tutorials, and other information!</li></ul><p>Rosegarden was brought to you by a team of volunteers across the world. To learn more, go to <a href="http://www.rosegardenmusic.com/">http://www.rosegardenmusic.com/</a>.</p>
<h2>Vítejte v aplikaci Rosegarden!</h2><p>Vítejte v audio a MIDI sekvenceru a v hudebním notovém editoru Rosegarden.</p><ul><li>Pokud jste tak ještě neučinili, možná si budete chtít nainstalovat některé moduly syntetizéru DSSI nebo samostatný programový syntetizér, např. QSynth. Aplikace Rosegarden sama neprovádí syntézu zvuků ze zařízení MIDI, takže bez této podpory nic neuslyšíte.</li><br><br><li>Aplikace Rosegarden použivá zvukový server Jack pro záznam a přehrávání zvuku nebo pro přehrávání z modulů syntetizéru DSSI. Tyto možnosti budou dostupné pouze tehdy, bude-li server Jack spuštěný.</li><br><br><li>Aplikace Rosegarden má podrobnou dokumentaci: viz nabídku nápovědy, tde naleznete příručku, příklady a další informace!</li></ul><p>Aplikaci Rosegarden pro vás připravil tým dobrovolníků z celého světa. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na adresu <a href="http://www.rosegardenmusic.com/">http://www.rosegardenmusic.com/</a>.</p>
542
Audio preview scale
Rozsah zvukového náhledu
543
Linear - easier to see loud peaks
Lineární - snáze lze vidět hlasité špičky
544
Meter scaling - easier to see quiet activity
Měřítko ukazatele - snadněji lze vidět tiché aktivity
545
Record audio files as
Zaznamenávat zvukové soubory jako
546
16-bit PCM WAV format (smaller files)
16bitový formát PCM WAV (menší soubory)

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/gui/application/main.cpp:732
Source string age
9 months ago
Translation file
po/cs/rosegarden.po, string 541