Translate

Copyright Steinberg Inc
23/230
SourceTranslationState
2272
Sonata
Sonata
2273
Adobe
Adobe
2274
Copyright Adobe Inc
Copyright Adobe Inc
2275
Steinberg
Steinberg
2276
The Steinberg Notation font is part of Cubase.
La tipografía de partitura de Steinberg es parte de Cubase.
2277
Copyright Steinberg Inc
Copyright Steinberg Inc
2278
Xinfonia
Xinfonia
2279
xemo.org
xemo.org
2280
Copyright 2001-2003 Xemus Software LLC
Copyright 2001-2003 Xemus Software LLC
2281
<p>To configure a track to play using a particular instrument:</p>
&nbsp;&nbsp;* click on the track label and hold a moment<br>
&nbsp;&nbsp;* select an output device<br>
&nbsp;&nbsp;* select one of that device's available instruments (#1 - #16)<br>
&nbsp;&nbsp;* adjust that instrument's output channel, program, bank, and
controllers via the instrument parameters box
<p>Pista bat konfiguratzeko instrumentu jakin batekin jo dezan:</p>
&nbsp;&nbsp;* klik egin pistaren etiketan eta eutsi botoiari momentu bat<br>
&nbsp;&nbsp;* irteera dispositibo bat aukeratu<br>
&nbsp;&nbsp;* dispositiboan eskuragarri dauden dispositiboetako bat aukeratu (#1 - #16)<br>
&nbsp;&nbsp;* doitu instrumentuaren irteera kanala, programa, bankua, eta
kontroladoreak instrumentuaren parametro kutxako parametroak erabiliz
2282
<p>...that Rosegarden has an autosave feature?<br><br>
You can select your autosave interval from <b>Settings->Configure
Rosegarden</b>.<br><br>
When something goes awry, such as a power outage or a Rosegarden crash
(unfortunately, it happens...) simply load the file you were working on, and you'll be given the
option to load the autosaved version, or the unmodified original.</p>
<p>...Rosegardenek auto-gordetzeko aukera daukala?<br><br>
Denbora-tartea aukeratzeko: <b>Hobespenak->Rosegarden
Konfiguratu</b><br><br>
Zerbait gaizki doanean, hala nola korronte mozketa bat edo Rosegardenen errore
larri bat izaten denean (zoritxarrez gertatzen da) besterik gabe kargatu artxiboa eta auto-gordetako bertsioa edo aldatu gabeko jatorrizkoa kargatzeko aukera emango zaizu.</p>

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/fonts/mappings/steinberg.xml:9
Source string age
9 months ago
Translation file
po/eu/rosegarden.po, string 2277
String priority
Medium
Failing checks