Translate

<h2>Welcome to Rosegarden!</h2><p>Welcome to the Rosegarden audio and MIDI sequencer and musical notation editor.</p><ul><li>If you have not already done so, you may wish to install some DSSI synth plugins, or a separate synth program such as TQSynth. Rosegarden does not synthesize sounds from MIDI on its own, so without these you will hear nothing.</li><br><br><li>Rosegarden uses the JACK audio server for recording and playback of audio, and for playback from DSSI synth plugins. These features will only be available if the JACK server is running.</li><br><br><li>Rosegarden has comprehensive documentation: see the Help menu for the handbook, tutorials, and other information!</li></ul><p>Rosegarden was brought to you by a team of volunteers across the world. To learn more, go to <a href="http://www.rosegardenmusic.com/">http://www.rosegardenmusic.com/</a>.</p>
903/8740
SourceTranslationState
536
Initial guitar chord editing code
Initiële gitaar-akkoorden editing code
537
Polish translation
Poolse vertaling
538
Basque translation
Baskische vertaling
539
Klearlook theme
Klearlook-thema
540
Welcome!
Welkom!
541
<h2>Welcome to Rosegarden!</h2><p>Welcome to the Rosegarden audio and MIDI sequencer and musical notation editor.</p><ul><li>If you have not already done so, you may wish to install some DSSI synth plugins, or a separate synth program such as TQSynth. Rosegarden does not synthesize sounds from MIDI on its own, so without these you will hear nothing.</li><br><br><li>Rosegarden uses the JACK audio server for recording and playback of audio, and for playback from DSSI synth plugins. These features will only be available if the JACK server is running.</li><br><br><li>Rosegarden has comprehensive documentation: see the Help menu for the handbook, tutorials, and other information!</li></ul><p>Rosegarden was brought to you by a team of volunteers across the world. To learn more, go to <a href="http://www.rosegardenmusic.com/">http://www.rosegardenmusic.com/</a>.</p>
<h2>Welkom bij Rosegarden!</h2><p>Welkom bij de Rosegarden audio- and MIDI-sequencer en muzieknotatie-editor.</p><ul><li>Als u dat nog niet gedaan had, wilt u mogelijk een aantal DSSI-plugins of een apart synth-programma zoals QSynth installeren. Rosegarden synthetiseert zelf geen geluid vanuit MIDI, dus zonder dit soort programma's hoort u niets.</li><br><br><li>Rosegarden gebruikt de JACK audio-server om audio op te nemen en af te spelen, en voor afspelen van DSSI synth-plugins. Deze functionaliteiten zijn alleen beschikbaar als de JACK-server draait.</li><br><br><li>Rosegarden heeft uitgebreide documentatie: zie het menu Help voor het handboek, handleidingen, en andere informatie!</li></ul><p>Rosegarden wordt voor u gebracht door een team vrijwilligers van over de hele wereld. Voor meer informatie, ga naar <a href="http://www.rosegardenmusic.com/">http://www.rosegardenmusic.com/</a>.</p>
542
Audio preview scale
Schaling van audiopreview
543
Linear - easier to see loud peaks
Lineair - luide pieken zijn makkelijk te zien
544
Meter scaling - easier to see quiet activity
Meterschaling - activiteit in zachte passages beter zichtbaar
545
Record audio files as
Audiobestand opnemen als
546
16-bit PCM WAV format (smaller files)
16-bit PCM WAV-formaat (kleinere bestanden)

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/gui/application/main.cpp:732
Source string age
7 months ago
Translation file
po/nl/rosegarden.po, string 541