Translate

General Autosuspend Blacklist
49/290
SourceTranslationState
47
Confirm delete scheme
Bekräfta borttag av schema
48
Could not delete the selected scheme.
Kunde inte ta bort valda scheman.
49
<b>Note:</b> If you select this option, the computer will suspend or standby if the current user is inactive for the defined time even if somebody is logged in remotely to the X server.<br><br> This feature can also produce problems with some programs, such as video players or cd burner. These programs can be blacklisted by checking <b>Enable scheme-specific blacklist</b> and click <b>Edit Blacklist...</b>. If this does not help, report the problem or deactivate autosuspend.<br><br> Really use this option?
<b>Obs!</b> Om du valde det här alternativet övergår datorn till vilo- eller vänteläge om den aktuella användaren är inaktiv under den angivna perioden även om någon är fjärrinloggad på X-servern.<br><br> Denna funktion kan ge problem med vissa program, t.ex. videospelare eller cd-brännare. Du kan svartlista programmen genom att markera <b>Aktivera schemaspecifik svartlista</ b> och klicka på <b>Redigera svartlista...</b>. Om detta inte fungerar rapporterar du problemet eller inaktiverar det automatiska viloläget.<br><br> Vill du använda det här alternativet?
50
The blacklist of the selected scheme is empty. Import the general blacklist?
Det valda schemats svartlista är tom. Vill du importera den generella svartlistan?
51
Do Not Import
Importera inte
52
General Autosuspend Blacklist
Redigering av svartlista för automatiskt viloläge
53
General Autodimm Blacklist
Allmän svartlista
54
Shutdown
Stäng av
55
Logout Dialog
Dialogrutan logga ut
56
Hibernate
spara till disk
57
Hybrid Suspend
Spara till RAM
ComponentTranslation
This translation Needs editing applications/tdepowersave
Redigering av svartlista för automatiskt viloläge
Following string has same context and same source.
Needs editing applications/kpowersave
Redigering av svartlista för automatiskt viloläge

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
configuredialog.cpp:1437
Source string age
a year ago
Translation file
po/sv.po, string 52