Translation

If checked, Tellico will parse the values in the field for multiple values, separated by a semi-colon.
92/1020
Context English Finnish State
This option capitalizes and formats the field as a name, but only if those options are globally set.
Tämä valinta asettaa kenttän käyttämään isoja kirjaimia ja muotoilee sen kuten nimen, mutta vain jos nämä asetukset on globaalisti asetettu.
Field Options
Kentän asetukset
Enable auto-completion
Aktivoi automaattinen tekstintäydennys
If checked, TDE auto-completion will be enabled in the text edit box for this field.
Jos valittu, tässä kentässä käytetään KDE:n automaattista tekstintäydennystä.
Allow multiple values
Salli monta arvoa
If checked, Tellico will parse the values in the field for multiple values, separated by a semi-colon.
Jos valittu, Tellico luetteloi kentän kaikki puolipisteellä erotellut arvot omina arvoinaan.
Allow grouping
Salli ryhmittely
If checked, this field may be used to group the entries in the group view.
Jos valittu, kenttää voidaan käyttää ryhmittelemään ryhmänäkymän tietueet.
Revert the selected field's properties to the default values.
Palauta valittujen kenttien ominaisuudet oletusarvoihin.
Modify Fields
Muokkaa kenttiä
<qt>Removing allowed values from the <i>%1</i> field which currently exist in the collection may cause data corruption. Do you want to keep your modified values or cancel and revert to the current ones?</qt>
<qt>Sallittujen arvojen poistaminen nykyiseen kokoelmaan sisältyvästä <i>%1</i>-kentästä voi aiheuttaa tiedon korruptoitumista. Haluatko varmuuskopioida muokatut arvot vai keskeyttää toiminnon ja palata takaisiin nykyisiin arvoihin?</qt>

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
collectionfieldsdialog.cpp:246
Source string age
a year ago
Translation file
po/fi.po, string 81